Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Các loại khác

Pomona 1581 Banana jack

1581 sm

Brand: Pomona

Model: 1581

Price: Liên hệ

Pomona 1581 Banana jack, panel mount, Tin-plated

Pomona 1469 Adapter Binding Post to BNC Male

1469 sm

Brand: Pomona

Model: 1469

Price: Liên hệ

Pomona 1469 Adapter - Binding Post to BNC Male, Four Terminal Isolation

Pomona 1440 Banana plug patch cord

1440 sm

Brand: Pomona

Model: 1440

Price: Liên hệ

Pomona 1440 Banana plug patch cord

Pomona 1368 Stacking banana plugs to double banana

1368 sm

Brand: Pomona

Model: 1368-A

Price: Liên hệ

Pomona 1368 Stacking banana plugs to double banana, twisted pair

Pomona 1326 Double Banana Plug One End Only

1326

Brand: Pomona

Model: 1326

Price: Liên hệ

Pomona 1326-A Double banana plugs on twisted pair cable. Pomona 1326-C Double ...

Pomona 1296 BNC (m) to binding posts

1296 sm

Brand: Pomona

Model: 1296

Price: Liên hệ

Pomona 1296 BNC (Male) To Double Stacking Binding Post Jack

Pomona 1270 BNC (m) to double stacking banana plug

1270 sm

Brand: Pomona

Model: 1270

Price: Liên hệ

Pomona 1270 BNC (Male) To Double Stacking Banana Plug

Pomona 1269 BNC (f) to double stacking banana plug

1269 sm

Brand: Pomona

Model: 1269

Price: Liên hệ

Pomona 1269 BNC (Female) To Double Stacking Banana Plugs

Pomona 1167 Double banana plugs

1167 sm

Brand: Pomona

Model: 1167

Price: Liên hệ

Pomona 1167 Double banana plugs on shielded balanced Line

Pomona 1166 Alligator clip to banana plug

1166 sm

Brand: Pomona

Model: 1166

Price: Liên hệ

Pomona 1166 Alligator Clip To Multi-Stacking Banana Plug Patch Cord

Pomona 6357 Alligator clip to banana plug patch cord kit (10 Colors)

1166 sm

Brand: Pomona

Model: 6357

Price: Liên hệ

Pomona 1166 x10 Colors