Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Đầu dò nhiệt độ chuẩn

Wika CTP5000 Series Reference Thermometer

wika ctp5000

Brand: Wika

Model: Wika CTP5000 Series

Price: Liên hệ

Đầu dò nhiệt độ chuẩn Wika CTP5000 Series, -196 tới +660 °C

Wika CTP9000 Thermocouple Thermometer

wika ctp9000

Brand: Wika

Model: Wika CTP9000

Price: Liên hệ

Đầu dò nhiệt độ chuẩn Wika CTP9000, Cặp nhiệt độ type S, 0 tới 1,300 °C

Wika CTP2000 Platinum Resistance Thermometer

wika ctp2000

Brand: Wika

Model: Wika CTP2000

Price: Liên hệ

Đầu dò nhiệt độ chuẩn PRT Wika CTP2000, -200 to +450 °C