Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Đo và Cấp chuẩn Loop/mA/Volt

Wika CEP1000 Precision Loop Calibrator

wika cep1000

Brand: Wika

Model: Wika CEP1000

Price: Liên hệ

Thiết bị chuẩn mA Wika CEP1000, 0 to 24mA, Loop calibrator

Time 1044 Voltage and Current Calibrator

time 1044

Brand: Time Electronics

Model: Time 1044

Price: Liên hệ

Thiết bị đo và cấp chuẩn Volt/mA Time 1044, cấp chuẩn 0 to 20V / 0 to 20mA, đo 0 ...

Time 7007 Loop Signal Indicator

time 7007

Brand: Time Electronics

Model: Time 7007

Price: Liên hệ

Thiết bị cấp chuẩn Volt/mA Time 7007, 4 - 20mA, 0 - 10V, 0 - 50V

Time 7006 Loop Simulator/Source

time 7006

Brand: Time Electronics

Model: Time 7006

Price: Liên hệ

Thiết bị cấp chuẩn Time 7006, 4 - 20mA or 0 - 10V loops

Time 7005 Voltage/Current/Loop Calibrator

time 7005

Brand: Time Electronics

Model: Time 7005

Price: Liên hệ

Thiết bị đo và cấp chuẩn Volt/mA Time 7005, cấp chuẩn 0 to 21V / 0 to 50mA, đo 0 ...

Time 1077 Milliamp Transducer Simulator

time 1077

Brand: Time Electronics

Model: Time 1077

Price: Liên hệ

Thiết bị cấp chuẩn dòng mA Time 1077, 0 to 100mA

Time 1048 Voltage/Current/Loop Calibrator

time 1048

Brand: Time Electronics

Model: Time 1048

Price: Liên hệ

Thiết bị đo và cấp chuẩn Volt/mA Time 1048, 0 to 22V, 0 to 22mA

Time 1030 Voltage and Current Source

time 1030

Brand: Time Electronics

Model: Time 1030

Price: Liên hệ

Thiết bị cấp chuẩn Volt và mA Time 1030, 0 to 1V, 0 to 100mA

Time 1024 DC Current Calibrator

time 1024

Brand: Time Electronics

Model: Time 1024

Price: Liên hệ

Thiết bị cấp chuẩn dòng điện mA Time 1024, 0 to 100mA

Time 1021 DC Current Source

time 1021

Brand: Time Electronics

Model: Time 1021

Price: Liên hệ

Thiết bị cấp chuẩn dòng điện mA Time 1021, 0 to 100mA

Time 1017 Multifunction Voltage/Current/Resistance Calibrator

time 1017

Brand: Time Electronics

Model: Time 1017

Price: Liên hệ

Thiết bị cấp chuẩn đa năng Time 1017. 10nV to 100VDC, 100nA to 100mADC, 10mΩ to ...

Time 1010 DC Voltage Calibrator

time 1010

Brand: Time Electronics

Model: Time 1010

Price: Liên hệ

Thiết bị cấp chuẩn Volt Time 1010, 0.01μV to 10VDC

Time 1007 DC Millivolt Potentiometer and Source

time 1007

Brand: Time Electronics

Model: Time 1007

Price: Liên hệ

Thiết bị cấp chuẩn Volt Time 1007, 0 to 1VDC

Time 1006 DC MilliVolt Source

time 1006

Brand: Time Electronics

Model: Time 1006

Price: Liên hệ

Thiết bị cấp chẩn mV Time 1006, 0 to 1V

Fluke 773 Milliamp Process Clamp Meter

fluke 773

Brand: Fluke

Model: Fluke 773

Price: Liên hệ

Ampe kìm Fluke 773, đo và cấp dòng chuẩn 0-24mA, đo điện áp 0-30VDC, cấp điện áp ...

Fluke 709H Precision Loop Calibrator with HART Communications

fluke 709h

Brand: Fluke

Model: Fluke 709H

Price: Liên hệ

Thiết bị đo và cấp chuẩn Fluke 709H, mA (0 to 24 mA) and Volts (0 to 30 V DC), ...

1 2