Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Thiết bị đo áp suất

Time 7090 Handheld Pneumatic Pressure Calibration Pump

time 7090

Brand: Time Electronics

Model: Time 7090

Price: Liên hệ

Bơm áp suất cầm tay Time 7090, - 950mbar to pressure 40bar (600psi)

Time 7078 Auto-Ranging Digital Pressure Gauge (Vacuum to 200bar)

time 7078

Brand: Time Electronics

Model: Time 7078

Price: Liên hệ

Thiết bị đo áp suất Time 7078, 0 to 200bar (3000psi)

Fluke 922 Air Flow Meter

fluke 922

Brand: Fluke

Model: Fluke 922

Price: Liên hệ

Thiết bị đo chênh áp Fluke 922, ± 0.6 psi, ± 40 mbar

Fluke 750P Series Pressure Modules

700pxx pdt%20sm

Brand: Fluke

Model: Fluke 750P Series

Price: Liên hệ

Modules chuyển đổi áp suất Fluke 750P, sử dụng cùng với Fluke 750 and 740 series ...

Fluke 700PTP-1 Pneumatic Test Pump

700ptp 1 pdt%20sm

Brand: Fluke

Model: Fluke 700PTP-1

Price: Liên hệ

Bơm áp suất cầm tay Fluke 700PTP-1, 600 psi, 40 bar

Fluke 700HTP-2 Hydraulic Test Pump

700htp 1 pdt%20sm

Brand: Fluke

Model: Fluke 700HTP-2

Price: Liên hệ

Bơm áp suất cần tay Fluke 700HTP-2, 10000 psi/690 bar.

Fluke 700HTH-1 Hydraulic Test Hose

f700hth 1 appl%20sm

Brand: Fluke

Model: Fluke 700HTH-1

Price: Liên hệ

Phụ kiện thiết bị đo áp suất Fluke 700HTH-1, sử dụng cho Fluke 700HTP-1

Fluke 700PRV-1 Pressure Relief Valve Kit

700prv 1 pdt%20appl

Brand: Fluke

Model: Fluke 700PRV-1

Price: Liên hệ

Phụ kiện thiết bị đo áp suất Fluke 700PRV-1, đầu nối, sử dụng cho Fluke 700HTP-1

Fluke 700LTP-1 Low-pressure Test Pump

700ltp 1 pdt%20sm

Brand: Fluke

Model: Fluke 700LTP-1

Price: Liên hệ

Bơm áp suất cầm tay Fluke 700LTP-1, 100 psi / 6.9 bar

Fluke 700PMP Pressure Pump

700pmp pdt%20appl

Brand: Fluke

Model: Fluke 700PMP

Price: Liên hệ

Bơm áp suất cầm tay Fluke 700PMP, 150 psi/1000 kPa

Fluke 2700G Series Reference Pressure Gauges

fluke%202700g

Brand: Fluke

Model: Fluke 2700G Series

Price: Liên hệ

Đồng hồ đo áp suất Fluke 2700G Series gồm các model 2700G-BG100K, 2700G-BG200K, ...

Fluke 700G Series Precision Pressure Gauge Calibrator

700g

Brand: Fluke

Model: Fluke 700G Series

Price: Liên hệ

Đồng hồ đo áp suất Fluke 700G Series gồm các model FLUKE-700G04, FLUKE-700G05, ...

Amprobe MAN02-A Differential Pressure Manometer

amprobe man02 a

Brand: Amprobe

Model: MAN02-A

Price: Liên hệ

Thiết bị đo chênh áp Amprobe MAN02-A, 2 psi (13.8 kPA)

Extech HD700 Differential Pressure Manometer

hd700

Brand: Extech

Model: Extech HD700

Price: Liên hệ

Thiết bị đo chênh áp Extech HD700, 2psi (0.137bar)

Extech 407910 Heavy Duty Differential Pressure Manometer

407910 bg

Brand: Extech

Model: Extech 407910

Price: Liên hệ

Thiết bị đo chênh áp Extech 407910, ± 29psi (± 2000mbar)

Extech PS101 Differential Pressure Manometer

extech ps101

Brand: Extech

Model: Extech PS101

Price: Liên hệ

Thiết bị đo chênh áp Extech PS101, ± 1psi (0.069bar)

1 2