Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Thiết bị đo khoảng cách

Fluke 414D/62 MAX+ Laser Distance Meter/Infrared Thermometer Combo Kit

fluke 414d 62 max+

Brand: Fluke

Model: Fluke 414D/62 MAX+

Price: Liên hệ

Bộ Kit đo khoảng cách và đo nhiệt độ Fluke 414D/62 MAX+

Fluke 424D Laser Distance Meter

fluke 424d

Brand: Fluke

Model: Fluke 424D

Price: Liên hệ

Thiết bị đo khoảng cách cầm tay Fluke 424D, đo tới 100m

Fluke 419D Laser Distance Meter

fluke 419d

Brand: Fluke

Model: Fluke 419D

Price: Liên hệ

Thiết bị đo khoảng cách cầm tay Fluke 419D, đo tới 80m, độ chính xác ± 1 mm

Extech DT300 Laser Distance Meter

dt300

Brand: Extech

Model: Extech DT300

Price: Liên hệ

Thiết bị đo khoảng cách Extech DT300, đo 50m

Fluke 414D Laser Distance Meter

fluke 414d

Brand: Fluke

Model: Fluke 414D

Price: Liên hệ

Thiết bị đo khoảng cách Fluke 414D, đo 50m