Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Thiết bị đo tốc độ vòng quay

Checkline CDT-1000HD Non-Contact Tachometer

checkline cdt 1000hd

Brand: Checkline

Model: Checkline CDT-1000HD

Price: Liên hệ

Thiết bị đo tốc độ vòng quay Checkline CDT-1000HD, không tiếp xúc, thang đo 1.00 ...

Checkline DS-2000LED-OT LED Stroboscope with External Trigger Input/Output

checkline ds 2000led ot

Brand: Checkline

Model: DS-2000LED-OT

Price: Liên hệ

Thiết bị đo tốc độ vòng quay Checkline DS-2000LED-OT, thang đo 30 - 300,000 FPM ...

Checkline DS-2000LED LED Stroboscope - Splashproof

checkline ds 2000led

Brand: Checkline

Model: DS-2000LED

Price: Liên hệ

Thiết bị đo tốc độ vòng quay Checkline DS-2000LED, thang đo 30 - 300,000 FPM ...

Checkline DT-725-2 Battery Powered Stroboscope with 230V Charger

checkline dt 725 2

Brand: Checkline

Model: DT-725-2

Price: Liên hệ

Máy đo tốc độ vòng quay cánh quạt bằng đèn chớp nháy Checkline DT-725-2, thang ...

Checkline PK2X-OT Pocket Stroboscope with frequency output Complete Kit

checkline pk2x ot

Brand: Checkline

Model: PK2X-OT

Price: Liên hệ

Thiết bị đo tốc độ vòng quay cánh quạt bằng đèn chớp nháy Checkline PK2X-OT, ...

Checkline PK2X Pocket Stroboscope

checkline pk2x

Brand: Checkline

Model: PK2X

Price: Liên hệ

Thiết bị đo tốc độ vòng quay bằng đèn Checkline PK2X, thang đo 30 - 12,500 ...

Extech RPM33 Combination Contact/Laser Photo Tachometer

rpm 33

Brand: Extech

Model: Extech RPM33

Price: Liên hệ

Thiết bị đo tốc độ vòng quay Extech RPM33, tiếp xúc 2 to 20.000rpm, không tiếp ...

Extech RPM10 Photo/Contact Tachometer with built-in InfraRed Thermometer

rpm10 sm

Brand: Extech

Model: Extech RPM10

Price: Liên hệ

Thiết bị đo tốc độ vòng quay Extech RPM10, tiếp xúc 0.5 to 20.000rpm, không tiếp ...

Extech 461995 Combination Contact/Laser Photo Tachometer

461995 sm

Brand: Extech

Model: Extech 461995

Price: Liên hệ

Thiết bị đo tốc độ vòng quay Extech 461995, tiếp xúc 0.5 to 20.000rpm, không ...

Extech 461830 Digital StroboTach 115VAC, 60Hz

461830 sm

Brand: Extech

Model: Extech 461830

Price: Liên hệ

Thiết bị đo tốc độ vòng quay Extech 461830, thang đo 100 to 10.000 FPM/RPM

Extech 461920 Mini Laser Photo Tachometer Counter

461920 sm

Brand: Extech

Model: Extech 461920

Price: Liên hệ

Thiết bị đo tốc độ vòng quay Extech 461920, không tiếp xúc 2 to 99.999rpm

Amprobe TACH-20 Contact and Non-Contact Tachometer

ampr tach20 pdt sm

Brand: Amprobe

Model: Amprobe TACH-20

Price: Liên hệ

Thiết bị đo tốc độ vòng quay Amprobe TACH-20, tiếp xúc 1 min → 19999 min, không ...