Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Thiết bị dò tìm sự cố cáp

Fluke 2042 Cable Locator

f2042 small

Brand: Fluke

Model: Fluke 2042

Price: Liên hệ

Thiết bị dò tìm cáp Fluke 2042 được sử dụng để dò tìm cáp trong tường và dưới ...

Megger TDR1000/3P Cable Fault Locator

trd1000 3p sm

Brand: Megger

Model: TDR1000/3P

Price: Liên hệ

Thiết bị đo sự cố cáp điện Megger TDR1000/3P thực hiện trên cả cáp có hoặc không ...

Radiodetection CAT4 Cable Avoidance Tool Set

cat4&genny bg

Brand: Radiodetection

Model: CAT4

Price: Liên hệ

Máy dò tìm cáp Radiodetection CAT4 dò tìm cáp siêu mạnh

Amprobe AT-4001-A Advanced Wire Tracer

amprobe at4001a

Brand: Amprobe

Model: AT-4001-A

Price: Liên hệ

Thiết bị dò tìm cáp Amprobe AT-4001-A dò dây điện trong tường

Megger TDR500/3 Handheld Time Domain Reflectometer

megger tdr500 3

Brand: Megger

Model: TDR500/3

Price: Liên hệ

Thiết bị đo sự cố cáp Megger TDR500/3

1 2