Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Ampe Kìm

Hioki CM4373 AC/DC Clamp Meter

hioki cm4373

Brand: Hioki

Model: Hioki CM4373

Price: Liên hệ

Ampe Kìm Hioki CM4373, đo dòng điện tới 2000A AC/DC

Hioki CM4371 Clamp Meter

hioki cm4371

Brand: Hioki

Model: Hioki CM4371

Price: Liên hệ

Ampe Kìm Hioki CM4371, đo dòng điện tới 600A AC/DC

Hioki CM7290 Display and Output Unit for the CT7600 and CT7700 Series AC/DC Current Sensors

hioki cm7290

Brand: Hioki

Model: Hioki CM7290

Price: Liên hệ

Ampe Kìm Hioki CM7290 sử dụng kèm theo Sensors Hioki CT7600 và Hioki CT7000 ...

Hioki CM4372 AC/DC Clamp Meter

hioki cm4372

Brand: Hioki

Model: Hioki CM4372

Price: Liên hệ

Ampe Kìm đo dòng điện Hioki CM4372, đo dòng điện AC/DC 20/600 A, kết nối ...

Hioki CM4374 AC/DC Clamp Meter

hioki cm4374

Brand: Hioki

Model: Hioki CM4374

Price: Liên hệ

Ampe Kìm Hioki CM4374 đo dòng AC/DC 600A/2000A, kết nối wireless tải dữ liệu tới ...

Hioki CM7291 Wireless Display and Output Unit for the CT7000 Series AC/DC Current Sensors

hioki cm7291

Brand: Hioki

Model: Hioki CM7291

Price: Liên hệ

Ampe Kìm Hioki CM7291 sử dụng kèm theo Sensors Hioki CT7000 Series

Multi FCM-100 Flexible AC/DC Current Tester

multi fcm 100

Brand: Multi

Model: Multi FCM-100

Price: Liên hệ

Ampe Kìm đo dòng điện Multi FCM-100, AC/DC 0.001A~2500A

Flir CM174 Imaging 600A AC/DC Clamp Meter

flir cm174

Brand: Flir

Model: Flir CM174

Price: Liên hệ

Ampe kìm Flir CM174, chức năng Camera chụp ảnh hồng ngoại

Multi RLM-1 Flexible Leakage Current Tester

multi rlm 1 01

Brand: Multi

Model: Multi RLM-1

Price: Liên hệ

Ampe kìm đo dòng dò Multi RLM-1, 3000mA/30A/300A/3000A(50Hz/60Hz)

Amprobe AMP-25 Mini-Clamp

amprobe amp 25

Brand: Amprobe

Model: Amprobe AMP-25

Price: Liên hệ

Ampe kìm Amprobe AMP-25, đo dòng 300A AC/DC

Amprobe AMP-330 1000A AC/DC TRMS Motor Maintenance Clamp Meter

amprobe amp 330

Brand: Amprobe

Model: Amprobe AMP-330

Price: Liên hệ

Ampe kìm Amprobe AMP-330, đo dòng 1000A AC/DC

Amprobe AMP-320 600A AC/DC TRMS Motor Maintenance Clamp Meter

amprobe amp 320

Brand: Amprobe

Model: Amprobe AMP-320

Price: Liên hệ

Ampe kìm Amprobe AMP-320, đo dòng điện 600A AC/DC

Amprobe AMP-310 600A AC TRMS Motor Maintenance HVAC Clamp Meter

amprobe amp 310

Brand: Amprobe

Model: Amprobe AMP-310

Price: Liên hệ

Ampe kìm Amprobe AMP-310, đo dòng 600A AC

Amprobe AMP-220 600A AC/DC TRMS Clamp Meter

amprobe amp 220

Brand: Amprobe

Model: Amprobe AMP-220

Price: Liên hệ

Ampe kìm Amprobe AMP-220, đo dòng 600A AC/DC

Amprobe AMP-210 600A AC TRMS Clamp Meter

amprobe amp 210

Brand: Amprobe

Model: Amprobe AMP-210

Price: Liên hệ

Ampe kìm Amprobe AMP-210, đo dòng 600A AC

Fluke 353 True-rms 2000 A Clamp Meter

fluke 353

Brand: Fluke

Model: Fluke 353

Price: Liên hệ

Ampe kìm Fluke 535 chỉ đo dòng điện, thang đo 2000A

1 2 3