Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Thiết bị đo trong lĩnh vực điện tử

GW Instek GUT-6000B Digital IC Tester

gw instek gut 6000b

Brand: GW Instek

Model: GUT-6000B

Price: Liên hệ

Máy kiểm tra IC GW Instek GUT-6000B

GW Instek GDS-2000E Series Digital Storage Oscilloscopes

gw instek gds 2000e

Brand: GW Instek

Model: GDS-2000E Series

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng để bàn GW Instek GDS-2000E Series, gồm các model GDS-2204E, ...

GW Instek GBS-1000 Series Digital Oscilloscopes

gw instek gbs 1000 series

Brand: GW Instek

Model: GBS-1000 Series

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng để bàn GW Instek GBS-1000 Series, gồm model GBS-1074, GBS-1104, ...

GW Instek GOS-6000 Series Readout Analog Oscilloscope

gw instek gos 6000 series

Brand: GW Instek

Model: GOS-6000 Series

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng cầm tay GW Instek GOS-6000 Series, Analog, gồm model GOS-6051, ...

GW Instek GOS-652G Analog Oscilloscope

gw instek gos 652g

Brand: GW Instek

Model: GOS-652G

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng đề bàn GW Instek GOS-652G, Analog, 50MHz, 2 channel

GW Instek GOS-622G Analog Oscilloscope

gw instek gos 622g

Brand: GW Instek

Model: GOS-622G

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng để bàn GW Instek GOS-622G, 20MHz Bandwidth, Dual Channel

GW Instek GOS-620FC Analog Oscilloscope

gw instek gos 620fc

Brand: GW Instek

Model: GOS-620FC

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng để bàn GW Instek GOS-620FC, Analog, 20MHz, 2 Channel, 1 MHz ...

GW Instek GOS-630 Analog Oscilloscope

gw instek gos 630

Brand: GW Instek

Model: GOS-630

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng để bàn GW Instek GOS-630, Analog, 30MHz, 2 channel

Fluke 190-504 ScopeMeter Test Tool

fluke 190 504

Brand: Fluke

Model: Fluke 190-504

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng cầm tay Fluke 190-504, 500MHz bandwidth, 4 input channels, 5 GS/s ...

Fluke 190-502 500 MHz ScopeMeter Test Tool

fluke 190 502

Brand: Fluke

Model: Fluke 190-502

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng cầm tay Fluke 190-502, 500 MHz bandwidth, 2 input channels, 5 GS/s ...

Fluke 190-204 ScopeMeter Test Tool

fluke 190 204

Brand: Fluke

Model: Fluke 190-204

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng cầm tay Fluke 190-204, 200MHz bandwidth, 4 input channels, 2.5 ...

Fluke 190-202 ScopeMeter Test Tool

fluke 190 202

Brand: Fluke

Model: Fluke 190-202

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng cầm tay Fluke 190-202, 200MHz bandwidth, 2 input channels, 2.5 ...

Fluke 190-104 ScopeMeter Test Tool

fluke 190 104

Brand: Fluke

Model: Fluke 190-104

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng cầm tay Fluke 190-104, 100MHz bandwidth, 4 input channels, 1.25 ...

Fluke 190-102 ScopeMeter Test Tool

fluke 190 102

Brand: Fluke

Model: Fluke 190-102

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng cầm tay Fluke 190-102, 100MHz bandwidth, 2 input channels, 1.25 ...

Fluke 125 ScopeMeter Oscilloscopes

fluke 125

Brand: Fluke

Model: Fluke 125

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng cầm tay Fluke 125, 40 MHz dual input scope, multimeter, power, ...

Fluke 124 Industrial ScopeMeter

fluke 124

Brand: Fluke

Model: Fluke 124

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng cầm tay Fluke 124, 40 MHz dual input scope, multimeter for ...

1 2 3 4