Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Bao da, Hộp đựng, Vỏ bọc máy

Fluke H5 Electrical Tester Holster

fluke h5

Brand: Fluke

Model: Fluke H5

Price: Liên hệ

Bao da Fluke H5. Sử dụng cho Fluke T5

Fluke C50 Meter Case

fluke c50

Brand: Fluke

Model: Fluke C50

Price: Liên hệ

Bao da Fluke C50

Fluke C280 Soft Case

c280 1a

Brand: Fluke

Model: Fluke C280

Price: Liên hệ

Bao da Fluke C280, sử dụng cho Fluke 287, Fluke 289

Fluke C125 Meter Case

c125 1a

Brand: Fluke

Model: Fluke C125

Price: Liên hệ

Bao da Fluke C125, sử dụng cho Máy hiện sóng Fluke 120 Series, Đồng hồ vạn năng

Fluke C120 Hard Carrying Case

c120 1a

Brand: Fluke

Model: Fluke C120

Price: Liên hệ

Hộp đựng Fluke C120, sử dụng cho Fluke 120 Series, Fluke 43B

Fluke C116 Soft Carrying Case

c116 1a

Brand: Fluke

Model: Fluke C116

Price: Liên hệ

Bao da Fluke C116, sử dụng cho Đồng hồ vạn năng Fluke 20, 70, 11X, 87V, 170 ...

Fluke C115 Soft Carrying Case

fluke c115

Brand: Fluke

Model: Fluke C115

Price: Liên hệ

Bao da Fluke C115, sử dụng cho Đồng hồ vạn năng Fluke 20, 70, 11X, 87V, 170 ...

Fluke C101 Hard Case

c101 1a

Brand: Fluke

Model: Fluke C101

Price: Liên hệ

Hộp đựng Fluke C101, sử dụng cho các thiết bị đo của Fluke

Fluke C100 Universal Carrying Case

c100 1a

Brand: Fluke

Model: Fluke C100

Price: Liên hệ

Hộp đựng Fluke C100, sử dụng cho các thiết bị đo của Fluke

Fluke C25 Large Soft Case

fluke c25

Brand: Fluke

Model: Fluke C25

Price: Liên hệ

Bao da Fluke C25, sử dụng cho các Đồng hồ vạn năng của Fluke

Fluke C12A Meter Case

c12a 1a

Brand: Fluke

Model: Fluke C12A

Price: Liên hệ

Bao da Fluke C12A, sử dụng cho các thiết bị đo của Fluke

Fluke C10 Meter Holster

c10 1a

Brand: Fluke

Model: Fluke C10

Price: Liên hệ

Vỏ bọc máy Fluke C10, sử dụng cho Fluke 705, Fluke 707

Fluke C190 Case

c190 1a

Brand: Fluke

Model: Fluke C190

Price: Liên hệ

Hộp đựng Fluke C190, sử dụng cho Máy hiện sóng Fluke 190 Series

Fluke TPAK Meter Hanging Kit

tpak sm

Brand: Fluke

Model: Fluke TPAK

Price: Liên hệ

Vỏ bọc máy Fluke C10, sử dụng cho Fluke 705, Fluke 707