Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Đồng hồ vạn năng

Hioki DT4282 Digital Multimeter

hioki dt4282

Brand: Hioki

Model: Hioki DT4282

Price: Liên hệ

Đồng hồ vạn năng cầm tay Hioki DT4282

Hioki DT4281 Digital Multimeter

hioki dt4281

Brand: Hioki

Model: Hioki DT4281

Price: Liên hệ

Đồng hồ vạn năng cầm tay Hioki DT4281

Time 5065 Bench Digital Multimeter

time 5065

Brand: Time Electronics

Model: Time 5065

Price: Liên hệ

Đồng hồ vạn năng để bàn Time 5065

Fluke 289/IMSK Industrial Multimeter Service Combo Kit

fluke 289 imsk

Brand: Fluke

Model: Fluke 289/IMSK

Price: Liên hệ

Bộ Kit đo điện đa năng Fluke 289/IMSK

Fluke 88V/A Automotive Multimeter Combo Kit

fluke 88v a kit

Brand: Fluke

Model: Fluke 88V/A Kit

Price: Liên hệ

Bộ Kit đo vạn năng Fluke 88V/A Kit, sử dụng trong việc sửa chửa ô tô

Fluke 88V Deluxe Automotive Multimeter

fluke 88v

Brand: Fluke

Model: Fluke 88V

Price: Liên hệ

Đồng hồ vạn năng cầm tay Fluke 88V, đo và kiểm tra ô tô

Fluke 28 II Rugged Digital Multimeter

fluke 28 ii

Brand: Fluke

Model: Fluke 28 II

Price: Liên hệ

Đồng hồ vạn năng Fluke 28 II, đạt chuẩn IP67

Fluke 77 IV Series Digital Multimeter

fluke 77 iv

Brand: Fluke

Model: Fluke 77 IV

Price: Liên hệ

Đồng hồ vạn năng Fluke 77 IV

Fluke PRV240 Proving Unit

fluke prv240

Brand: Fluke

Model: Fluke PRV240

Price: Liên hệ

Máy đo điện Fluke PRV240

Fluke 8846A 6.5 Digit Precision Multimeter

fluke 8846a

Brand: Fluke

Model: Fluke 8846A

Price: Liên hệ

Đồng hồ vạn năng Fluke 8846A có cổng bộ nhớ USB, đo điện dung và nhiệt độ

Fluke 101 Digital Multimeter

dc te11223 1 b

Brand: Fluke

Model: Fluke 101

Price: Liên hệ

Đồng hồ vạn năng Fluke 101

Fluke 27 II Rugged Digital Multimeter

fluke 27 ii

Brand: Fluke

Model: Fluke 27 II

Price: Liên hệ

Đồng hồ vạn năng Fluke 27 II, đạt chuẩn IP67

Fluke 179 True RMS Digital Multimeter

fluke 179

Brand: Fluke

Model: Fluke 179

Price: Liên hệ

Đồng hồ vạn năng Fluke 179

Fluke 177 True RMS Digital Multimeter

fluke 177

Brand: Fluke

Model: Fluke 177

Price: Liên hệ

Đồng hồ vạn năng Fluke 177

Fluke 17B+ Digital Multimeter

fluke 17b+

Brand: Fluke

Model: Fluke 17B+

Price: Liên hệ

Đồng hồ vạn năng Fluke 17B+

Fluke 15B+ Digital Multimeter

fluke 15b+

Brand: Fluke

Model: Fluke 15B+

Price: Liên hệ

Đồng hồ vạn năng Fluke 15B+

1 2 3 4