Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Thiết bị đo và kiểm tra cáp mạng

Softing CableMaster 600 Cabling Tester

cablemaster 600

Brand: Softing

Model: CableMaster 600

Price: Liên hệ

Thiết bị kiểm tra cáp mạng Softing CableMaster 600

Softing NetXpert 1400 Cable Qualifier

netxpert 1400

Brand: Softing

Model: NetXpert 1400

Price: Liên hệ

Thiết bị đo và kiểm tra cáp NetXpert 1400, kiểm tra cáp tới 305m

Softing FiberXpert OTDR 5000 Optical Time Domain Reflectometer

fiberxpert otdr 5000

Brand: Softing

Model: FiberXpert OTDR 5000

Price: Liên hệ

Thiết bị đo và kiểm tra cáp quang FiberXpert OTDR 5000, Multimode và Single-mode

Softing WireXpert 500 Copper Cable Certification

wirexpert 500

Brand: Softing

Model: WireXpert 500

Price: Liên hệ

Thiết bị đo và kiểm tra cáp đồng Softing WireXpert 500

Softing WireXpert 4500 Copper and Fiber Certification Kit

wirexpert 4500

Brand: Softing

Model: WireXpert 4500

Price: Liên hệ

Thiết bị đo và kiểm tra cáp Softing WireXpert 4500, Cáp đồng, Cáp quang ...

Fluke VisiFault Cable Continuity Tester

visifault small

Brand: Fluke

Model: VisiFault

Price: Liên hệ

Thiết bị đo cáp mạng Fluke VisiFault

Fluke FTK1350 Multimode Fiber Verification Kit with FT500 FiberInspector Mini

simplifiberpro pdt

Brand: Fluke

Model: Fluke FTK1350

Price: Liên hệ

Thiết bị đo và phân tích cáp quang Fluke FTK1350

Fluke DSX-5000 Cable Analyzer

fluke dsx 5000

Brand: Fluke

Model: Fluke DSX-5000

Price: Liên hệ

Thiết bị đo và phân tích cáp mạng Fluke DSX-5000

Megger NET200 Network Performance Tester

megger net200

Brand: Megger

Model: NET200

Price: Liên hệ

Thiết bị đo cáp mạng Megger NET200

Megger HT1000/2 Copper Wire Analyser

ht1000

Brand: Megger

Model: HT1000/2

Price: Liên hệ

Thiết bị đo cáp mạng Megger HT1000/2

Fluke DTX-1800 Cable Analyzer

dtx pdt

Brand: Fluke

Model: Fluke DTX-1800

Price: Liên hệ

Thiết bị đo và phân tích cáp mạng Fluke DTX-1800

Fluke CIQ-100 CableIQ Qualification Tester

cableiq pdt

Brand: Fluke

Model: Fluke CIQ-100

Price: Liên hệ

Thiết bị đo cáp mạng Fluke CIQ-100

Fluke MS2-100 MicroScanner Cable Verifier

ms2 pdt

Brand: Fluke

Model: Fluke MS2-100

Price: Liên hệ

Thiết bị đo cáp mạng Fluke MS2-100