Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Kiểm tra cách điện dầu máy biến áp

Megger OTS100AF Laboratory Oil Tester

megger ots100af

Brand: Megger

Model: OTS100AF

Price: Liên hệ

Thiết bị kiểm tra cách điện dầu máy biến áp Megger OTS100AF, 100kVrms, kiểm tra ...

Megger OTS80AF Laboratory Oil Tester

megger ots80af

Brand: Megger

Model: OTS80AF

Price: Liên hệ

Thiết bị kiểm tra cách điện dầu máy biến áp Megger OTS80AF, 80kV, kiểm tra tự ...

Megger OTS80PB 80kV Portable Oil Test Set

megger ots80pb

Brand: Megger

Model: OTS80PB

Price: Liên hệ

Thiết bị kiểm tra cách điện dầu máy biến áp Megger OTS80PB, 80kV, -40 to +40 ...

Megger OTS60PB 60kV Portable Oil Test Set

megger ots60pb

Brand: Megger

Model: OTS60PB

Price: Liên hệ

Thiết bị kiểm tra cách điện dầu máy biến áp Megger OTS60PB, 60kV, -30 to +30 ...

Megger OTS60AF Automatic Oil Test Set

ots sm

Brand: Megger

Model: OTS60AF

Price: Liên hệ

Thiết bị kiểm tra cách điện dầu máy biến áp Megger OTS60AF, kiểm tra tự động, ...

Megger OTS60SX 60kV Semi-Automatic Oil Test Set

ots60sx appl

Brand: Megger

Model: OTS60SX

Price: Liên hệ

Thiết bị đo cách điện dầu máy biến áp Megger OTS60SX, kiểm tra tự động, 60kV