Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Máy đo LCR

GW Instek LCR-900 Series Hand-held LCR Meters

fc 2009930104445

Brand: GW Instek

Model: LCR-900 Series

Price: Liên hệ

Máy đo LCR GW Instek LCR-900 Series, gồm các model LCR-916, LCR-915, LCR-914

GW Instek LCR-800 Series High Precision LCR Meters

fc 2009930104445

Brand: GW Instek

Model: LCR-800 Series

Price: Liên hệ

Máy đo LCR GW Instek LCR-800 Series, gồm các model LCR-821, LCR-819, LCR-829, ...

GW Instek LCR-8000G Series LCR Meters

lcr 8000g pic

Brand: GW Instek

Model: LCR-8000G Series

Price: Liên hệ

Máy đo LCR GW Instek LCR-8000G Series, gồm các model LCR-8110G, LCR-8105G, ...

Amprobe CR50A Hand-held LCR Tester

amprobe cr50a

Brand: Amprobe

Model: CR50A

Price: Liên hệ

Máy đo CR Amprobe CR50A, 20Ω ~ 20MΩ, 200pF ~ 20mF

Amprobe LCR55A Hand-held LCR Tester

amprobe lcr55a

Brand: Amprobe

Model: LCR55A

Price: Liên hệ

Máy đo LCR Amprobe LCR55A, 20Ω ~ 20MΩ, 200pF ~ 20mF, 200µH ~ 200 H