Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Máy phát chức năng tần số

GW Instek GAG-810 Audion Generator

gw instek gag 810

Brand: GW Instek

Model: GAG-810

Price: Liên hệ

Máy phát chức năng tần số GW Instek GAG-810, 10Hz ~ 1MHz, 0.02% Low Sine Wave ...

GW Instek GAG-809 Audion Generator

gw instek gag 809

Brand: GW Instek

Model: GAG-809

Price: Liên hệ

Máy phát chức năng tần số GW Instek GAG-809, 10Hz ~ 1MHz

GW Instek AFG-100/200 Series Arbitrary Function Generator

gw instek afg100 200 series

Brand: GW Instek

Model: AFG-100/200 Series

Price: Liên hệ

Máy phát chức năng tần số GW Instek AFG-100/200 Series gồm model AFG-125, ...

GW Instek SFG-1013 Function Generator

gw instek sfg 1013

Brand: GW Instek

Model: SFG-1013

Price: Liên hệ

Máy phát chức năng tần số GW Instek SFG-1013, 0.1Hz~3MHz, Voltage Display

GW Instek SFG-2110 Function Generator

gw instek sfg 2110

Brand: GW Instek

Model: SFG-2110

Price: Liên hệ

Máy phát chức năng tần số GW Instek SFG-2010, 0.1Hz~10MHz, Counter, Sweep & AM, ...

GW Instek SFG-2010 Function Generator

gw instek sfg 2010

Brand: GW Instek

Model: SFG-2010

Price: Liên hệ

Máy phát chức năng tần số GW Instek SFG-2010, 0.1Hz~10MHz

GW Instek SFG-2004 Function Generator

gw instek sfg 2004

Brand: GW Instek

Model: SFG-2004

Price: Liên hệ

Máy phát chức năng tần số GW Instek SFG-2004, 0.1Hz~4MHz

GW Instek SFG-1003 Function Generator

sfg 1013

Brand: GW Instek

Model: SFG-1003

Price: Liên hệ

Máy phát chức năng tần số GW Instek SFG-1003, 0.1Hz~3MHz

GW Instek GFG-3015 Programmable Function Generator

gw instek gfg 3015

Brand: GW Instek

Model: GFG-3015

Price: Liên hệ

Máy phát chức năng tần số GW Instek GFG-3015, 0.01Hz~15MHz

GW Instek GFG-8200A Series Function Generator

gfg 8255a

Brand: GW Instek

Model: GFG-8200A Series

Price: Liên hệ

Máy phát chức năng tần số GW Instek GFG-8200A Series gồm các model GFG-8215A, ...

GW Instek GFG-8020H Function Generator

gfg 8020h

Brand: GW Instek

Model: GFG-8020H

Price: Liên hệ

Máy phát chức năng tần số GW Instek GFG-8020H, 0.2Hz ~ 2MHz

GW Instek GFG-8015G Function Generator

gfg 8015g

Brand: GW Instek

Model: GFG-8015G

Price: Liên hệ

Máy phát chức năng tần số GW Instek GFG-8015G, 0.2Hz ~ 2MHz

GW Instek AFG-3000 Series Arbitrary Function Generator

afg 3000

Brand: GW Instek

Model: AFG-3000 Series

Price: Liên hệ

Máy phát chức năng tần số GW Instek AFG-3000 Series gồm model AFG-3081 (80MHz), ...

GW Instek AFG-2000/2100 Series Arbitrary Function Generator

afg2000

Brand: GW Instek

Model: AFG-2000/2100 Series

Price: Liên hệ

Máy phát chức năng tần số GW Instek AFG-2000/2100 Series gồm model AFG-2005, ...

GW Instek AFG-2225 Dual-Channel Arbitrary Function Generator

afg2225

Brand: GW Instek

Model: AFG-2225

Price: Liên hệ

Máy phát chức năng tần số GW Instek AFG-2225, hai kênh, 1μHz to 25MHz