Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc

Wika CTH7000 Hand-held thermometer

wika cth7000

Brand: Wika

Model: Wika CTH7000

Price: Liên hệ

Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc Wika CTH7000, Pt100 and Pt25 resistance ...

Wika CTH6500I0 Hand-held thermometer with ATEX version

wika cth6500i0

Brand: Wika

Model: Wika CTH6500I0

Price: Liên hệ

Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc Wika CTH6500I0, ATEX version, chức năng đo Pt100

Wika CTH6500 Hand-held thermometer

wika cth6500

Brand: Wika

Model: Wika CTH6500

Price: Liên hệ

Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc Wika CTH6500, chức năng đo Pt100, thermocouples, ...

Wika CTH6300I0 Hand-held thermometer

wika cth6300i0

Brand: Wika

Model: Wika CTH6300I0

Price: Liên hệ

Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc Wika CTH6300I0, Pt100 từ -200 to 600 °C, chống ...

Wika CTH6300 Hand-held thermometer

wika cth6300

Brand: Wika

Model: Wika CTH6300

Price: Liên hệ

Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc Wika CTH6300, Pt100 từ -200 to 600 °C, ...

Wika CTH6200 Hand-held Thermometer

wika cth6200

Brand: Wika

Model: Wika CTH6200

Price: Liên hệ

Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc Wika CTH6200, nhiệt điện trở Pt100

Fluke 50 Series II Digital Thermometers

f50series pdt%20pic%20small

Brand: Fluke

Model: Fluke 50 Series II

Price: Liên hệ

Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc Fluke 50 Series II gồm model 51-II, 52-II, 53-II ...

Amprobe TMD-10 Dual Temperature Meter

amprobe tmd 10

Brand: Amprobe

Model: TMD-10

Price: Liên hệ

Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc Amprobe TMD-10, 2 kênh, cặp nhiệt loại K và loại J

Amprobe TMD90A Digital Thermometer

ampr tmd90%20small

Brand: Amprobe

Model: TMD90A

Price: Liên hệ

Đồng hồ đo nhiệt độ tiếp xúc Amprobe TMD90A, cặp nhiệt loại K, J, T, R, S, E

Extech EA11A Type K Single Input Thermometer

extech%20ea11a

Brand: Extech

Model: Extech EA11A

Price: Liên hệ

Đồng hồ đo nhiệt độ tiếp xúc Extech EA11A, 1 kênh, cặp nhiệt loại K

Extech TM500 12-Channel Datalogging Thermometer

extech tm500

Brand: Extech

Model: Extech TM500

Price: Liên hệ

Đồng hồ đo nhiệt độ tiếp xúc Extech TM500, 12 kênh, 6 loại cặp nhiệt J, K, E, T, ...

Extech 421502 Dual Input Thermometer with Alarm

extech 421502

Brand: Extech

Model: Extech 421502

Price: Liên hệ

Đồng hồ đo nhiệt độ tiếp xúc Extech 421502, 2 kênh, cặp nhiệt loại K, J

Extech EA15 Dual Input Temperature Datalogger

ea15 sm

Brand: Extech

Model: Extech EA15

Price: Liên hệ

Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc Extech EA15, loại cặp nhiệt J, K, E, T, R, S, N, ...