Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Thiết bị đo chênh áp

Fluke 922 Air Flow Meter

fluke 922

Brand: Fluke

Model: Fluke 922

Price: Liên hệ

Thiết bị đo chênh áp Fluke 922, ± 0.6 psi, ± 40 mbar

Amprobe MAN02-A Differential Pressure Manometer

amprobe man02 a

Brand: Amprobe

Model: MAN02-A

Price: Liên hệ

Thiết bị đo chênh áp Amprobe MAN02-A, 2 psi (13.8 kPA)

Extech HD700 Differential Pressure Manometer

hd700

Brand: Extech

Model: Extech HD700

Price: Liên hệ

Thiết bị đo chênh áp Extech HD700, 2psi (0.137bar)

Extech 407910 Heavy Duty Differential Pressure Manometer

407910 bg

Brand: Extech

Model: Extech 407910

Price: Liên hệ

Thiết bị đo chênh áp Extech 407910, ± 29psi (± 2000mbar)

Extech PS101 Differential Pressure Manometer

extech ps101

Brand: Extech

Model: Extech PS101

Price: Liên hệ

Thiết bị đo chênh áp Extech PS101, ± 1psi (0.069bar)