Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Thiết bị đo nhiệt độ chống cháy nổ

Fluke 1552A Ex Stik Thermometer

fluke 1552a

Brand: Fluke

Model: Fluke 1552A

Price: Liên hệ

Thiết bị đo nhiệt độ chống cháy nổ Fluke 1552A Ex, -80 °C to 300 °C

Fluke 1551A Ex Stik Thermometer

f 1551ex pic

Brand: Fluke

Model: Fluke 1551A

Price: Liên hệ

Thiết bị đo nhiệt độ chống cháy nổ Fluke 1551A Ex, -50 °C to 160 °C