Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Thiết bị đo nước

Extech DO600 Dissolved Oxygen Meter

do600 sm

Brand: Extech

Model: Extech DO600

Price: Liên hệ

Máy đo DO của nước Extech DO600, 0 to 200.0%, 0 to 20.00ppm

Extech EC500 pH/Conductivity Meter

ec500 sm

Brand: Extech

Model: Extech EC500

Price: Liên hệ

Máy đo chỉ số của nước Extech EC500, PH, TDS, độ dẫn của nước, độ mặn, nhiệt độ

Extech EC410 Conductivity/TDS/Salinity Kit

ec410 sm

Brand: Extech

Model: Extech EC410

Price: Liên hệ

Máy đo chỉ số của nước Extech EC410, độ dẫn Conductivity, độ cứng TDS, độ mặn ...

Extech EC400 Conductivity/TDS/Salinity Meter

ec400 sm

Brand: Extech

Model: Extech EC400

Price: Liên hệ

Thiết bị đo chỉ số của nước Extech EC400, độ dẫn, độ cứng, độ mặn, nhiệt độ

Extech PH110 pH Meter

ph110 sm

Brand: Extech

Model: Extech PH110

Price: Liên hệ

Máy đo nồng độ PH của nước Extech PH110, 0.00 to 14.00pH, -5 to 90°C

Extech PH100 pH Meter

ph100 sm

Brand: Extech

Model: Extech PH100

Price: Liên hệ

Máy đo nồng độ PH của nước Extech PH100, 0.00 to 14.00pH , -5 to 90°C

Extech PH50 pH Pen Metter

ph50 sm

Brand: Extech

Model: Extech PH50

Price: Liên hệ

Máy đo nồng độ pH của nước Extech PH50, 2 to 12pH