Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Máy hiện sóng để bàn

GW Instek GDS-2000E Series Digital Storage Oscilloscopes

gw instek gds 2000e

Brand: GW Instek

Model: GDS-2000E Series

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng để bàn GW Instek GDS-2000E Series, gồm các model GDS-2204E, ...

GW Instek GBS-1000 Series Digital Oscilloscopes

gw instek gbs 1000 series

Brand: GW Instek

Model: GBS-1000 Series

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng để bàn GW Instek GBS-1000 Series, gồm model GBS-1074, GBS-1104, ...

GW Instek GOS-6000 Series Readout Analog Oscilloscope

gw instek gos 6000 series

Brand: GW Instek

Model: GOS-6000 Series

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng cầm tay GW Instek GOS-6000 Series, Analog, gồm model GOS-6051, ...

GW Instek GOS-652G Analog Oscilloscope

gw instek gos 652g

Brand: GW Instek

Model: GOS-652G

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng đề bàn GW Instek GOS-652G, Analog, 50MHz, 2 channel

GW Instek GOS-622G Analog Oscilloscope

gw instek gos 622g

Brand: GW Instek

Model: GOS-622G

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng để bàn GW Instek GOS-622G, 20MHz Bandwidth, Dual Channel

GW Instek GOS-620FC Analog Oscilloscope

gw instek gos 620fc

Brand: GW Instek

Model: GOS-620FC

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng để bàn GW Instek GOS-620FC, Analog, 20MHz, 2 Channel, 1 MHz ...

GW Instek GOS-630 Analog Oscilloscope

gw instek gos 630

Brand: GW Instek

Model: GOS-630

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng để bàn GW Instek GOS-630, Analog, 30MHz, 2 channel

GW Instek GOS-6100 Series Analog Oscilloscope

6112

Brand: GW Instek

Model: GOS-6100 Series

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng để bàn GW Instek GOS-6100 Series, Analog, gồm các model GOS-6112, ...

GW Instek GOS-630FC Analog Oscilloscope

630fc

Brand: GW Instek

Model: GOS-630FC

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng để bàn GW Instek GOS-630FC, Analog, 30MHz, 2 channel

GW Instek GOS-653G Analog Oscilloscope

fc 2009925214324

Brand: GW Instek

Model: GOS-653G

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng đề bàn GW Instek GOS-653G, Analog, 50MHz, 2 channel, Delayed Sweep

GW Instek GDS-1000A-U Series Digital Oscilloscopes

gw instek gds 1000a u

Brand: GW Instek

Model: GDS-1000A-U Series

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng để bàn GW Instek GDS-1000A-U Series, Digital, gồm model ...

GW Instek GDS-1000-U Series Digital Oscilloscopes

gw instek gds 1000 u

Brand: GW Instek

Model: GDS-1000-U Series

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng để bàn GW Instek GDS-1000-U Series, Diggital, gồm model ...

GW Instek GDS-2000A Series Digital Storage Oscilloscopes

gw instek gds 2000a series

Brand: GW Instek

Model: GDS-2000A Series

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng để bàn GW Instek GDS-2000A Series, Digital, gồm model GDS-2072A, ...

GW Instek GOS-635G Analog Oscilloscope

gw instek gos 635g

Brand: GW Instek

Model: GOS-635G

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng để bàn GW Instek GOS-635G, 35MHz Bandwidth, Dual Channel

GW Instek GDS-3000 Series Digital Storage Oscilloscopes

gw instek gds 3000 series

Brand: GW Instek

Model: GDS-3000 Series

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng để bàn GW Instek GDS-3000 Series, Digital, gồm model GDS-3152, ...

GW Instek GOS-620 Analog Oscilloscope

gw instek gos 620

Brand: GW Instek

Model: GOS-620

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng để bàn GW Instek GOS-620, Analog, 20MHz, 2 channel