Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Camera đo nhiệt độ hồng ngoại

Guide H6 Camera đo nhiệt độ hồng ngoại chuyên nghiệp

guide h6

Brand: Guide

Model:

Price: Liên hệ

Máy chụp ảnh Camera đo nhiệt độ hồng ngoại Guide H6, dải đo nhiệt độ từ -40°C to ...

Guide H4 Camera đo nhiệt độ hồng ngoại cho công nghiệp

guide h4

Brand: Guide

Model:

Price: Liên hệ

Máy chụp ảnh Camera đo nhiệt độ hồng ngoại Guide H4, dải đo nhiệt độ từ -40°C to ...

Guide H3 Camera đo nhiệt độ hồng ngoại

guide h3

Brand: Guide

Model: Guide H3

Price: Liên hệ

Máy chụp ảnh Camera đo nhiệt độ hồng ngoại Guide H3, dải đo nhiệt độ từ -40°C to ...

InfiRay AT300 Thermal Camera Body Temperature Measurement

infiray at300

Brand: InfiRay

Model: InfiRay AT300

Price: Liên hệ

Camera đo nhiệt độ người phát hiện người bị nhiễn Covid. Camera hồng ngoại đo ...

Flir E76 Advanced Thermal Imaging Camera

flir e76

Brand: Flir

Model: Flir E76

Price: Liên hệ

Máy chụp ảnh nhiệt độ hồng ngoại Flir E76, dải đo nhiệt độ từ -20°C to + 650°C, ...

Flir TG297 Industrial High Temp Thermal Camera

flir tg297

Brand: Flir

Model: Flir TG297

Price: Liên hệ

Camera chụp ảnh nhiệt hồng ngoại Flir TG297, dải đo nhiệt độ từ -25°C tới ...

Flir TG267 Thermal Camera

flir tg267

Brand: Flir

Model: Flir TG267

Price: Liên hệ

Máy chụp ảnh nhiệt hồng ngoại Flir TG267, dải đo nhiệt độ từ -25˚C to 380˚C, độ ...

Flir TG165-X MSX® Thermal Camera

flir tg165 x

Brand: Flir

Model: Flir TG165-X

Price: Liên hệ

Máy chụp ảnh nhiệt độ hồng ngoại Flir TG165-X, dải đo nhiệt độ -25˚C to 300˚C, ...

Flir C3-X Compact Thermal Camera

flir c3 x

Brand: Flir

Model: Flir C3-X

Price: Liên hệ

Máy chụp ảnh nhiệt hồng ngoại Flir C3-X, dải đo nhiệt độ -20°C tới 300°C, độ ...

Flir E54 Advanced Thermal Imaging Camera

flir e54

Brand: Flir

Model: Flir E54

Price: Liên hệ

Camera chụp ảnh nhiệt hồng ngoại Flir E54, dải đo nhiệt độ từ -20°C tới 650°C, ...

InfiRay M600 Handheld Thermal Camera

m600

Brand: InfiRay

Model: InfiRay M600

Price: Liên hệ

Máy chụp ảnh nhiệt hồng ngoại InfiRay M600 đo nhiệt độ từ -20°C tới 550°C, độ ...

InfiRay M300 Handheld Thermal Camera

m300

Brand: InfiRay

Model: InfiRay M300

Price: Liên hệ

Máy chụp ảnh nhiệt hồng ngoại InfiRay M300, đo nhiệt độ từ -20°C tới 550°C, độ ...

InfiRay M200A Handheld Thermal Camera

m200a

Brand: InfiRay

Model: InfiRay M200A

Price: Liên hệ

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại InfiRay M200A, đo nhiệt độ từ -20°C tới 550°C, độ ...

InfiRay P200 Compact Thermal Camera

p200

Brand: InfiRay

Model: InfiRay P200

Price: Liên hệ

Máy chụp ảnh nhiệt hồng ngoại InfiRay P200, đo nhiệt độ từ -20°C tới 550°C, độ ...

InfiRay C200 Pro Handheld Thermal Camera

c200 pro

Brand: InfiRay

Model: InfiRay C200 Pro

Price: Liên hệ

Máy chụp ảnh nhiệt hồng ngoại cầm tay InfiRay C200 Pro, đo nhiệt độ từ -20°C tới ...

InfiRay C200 Handheld Thermal Camera

c200

Brand: InfiRay

Model: InfiRay C200

Price: Liên hệ

Máy chụp ảnh nhiệt InfiRay C200 đo nhiệt độ từ -20°C tới 550°C, độ phân giải 256 ...

1 2 3 4 5