Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Hộp chuẩn điện trở, điện dung và điện cảm

Time 1051 Resistance Decade Box

time 1051

Brand: Time Electronics

Model: Time 1051

Price: Liên hệ

Hộp điện trở chuẩn Time 1051, 0.01Ω to 1MΩ

Time 1071 Capacitance Decade Box

time 1071

Brand: Time Electronics

Model: Time 1071

Price: Liên hệ

Hộp điện dung chuẩn Time 1071, 10pF to 100μF

Time 1070 Capacitance Decade Box

time 1070

Brand: Time Electronics

Model: Time 1070

Price: Liên hệ

Hộp điện dung chuẩn Time 1070, 100pF to 10μF

Time 1068 Precision Fixed Resistance Box

time 1068

Brand: Time Electronics

Model: Time 1068

Price: Liên hệ

Hộp điện trở chuẩn Time 1068, 1Ω, 10Ω, 100Ω, 1kΩ, 10kΩ

Time 1067 Precision Resistance Decade Box

time 1067

Brand: Time Electronics

Model: Time 1067

Price: Liên hệ

Hộp điện trở chuẩn Time 1067, 10mΩ to 12kΩ

Time 1065 Power Resistance Decade Box

time 1065

Brand: Time Electronics

Model: Time 1065

Price: Liên hệ

Hộp điện trở chuẩn Time 1065, 0.1Ω to 120kΩ

Time 1061 Resistance Decade Box

time 1061

Brand: Time Electronics

Model: Time 1061

Price: Liên hệ

Hộ điện trở chuẩn Time 1061, 1Ω to 1.2MΩ

Time 1053 Inductance Decade Box

time 1053

Brand: Time Electronics

Model: Time 1053

Price: Liên hệ

Hộp điện cảm chuẩn Time 1053, 1mH to 10H

Time 1041 Resistance Decade Box

time 1041

Brand: Time Electronics

Model: Time 1041

Price: Liên hệ

Hộp điện trở chuẩn Time 1041, 0.01Ω to 1kΩ

Time 1040 Resistance Decade Box

time 1040

Brand: Time Electronics

Model: Time 1040

Price: Liên hệ

Hộp điện trở chuẩn Time 1040, 0 to 100MΩ