Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Cầu đo điện trở một chiều

Megger TTR100 Hand-held Transformer Tester

megger ttr100

Brand: Megger

Model: TTR100

Price: Liên hệ

Máy đo điện trở một chiều Megger TTR100, dạng cầm tay, nhỏ gọn

Megger MTO210 Transformer Ohmmeter

mto210 sm

Brand: Megger

Model: MTO210

Price: Liên hệ

Cầu đo điện trở một chiều Megger MTO210, 10A, 1 µΩ to 2000 Ω

Megger MTO300 Automated Six-Winding Transformer Ohmmeter

mto330 sm

Brand: Megger

Model: Megger MTO300

Price: Liên hệ

Cầu đo điện trờ một chiều Megger MTO300

Megger DELTA4000 Series 112 kV Power Factor (Tan ð) Tester

megger delta4000 series

Brand: Megger

Model: Megger DELTA4000 Series

Price: Liên hệ

Thiết bị đo tan delta Megger DELTA4000 Series gồm 2 model DELTA4110 và DELTA4310

Megger IDAX 300/350 Insulation Diagnostic Analyzers

megger idax 300 350

Brand: Megger

Model: Megger IDAX 300/350

Price: Liên hệ

Thiết bị đo tổn hao điện môi Megger IDAX300 và Megger IDAX350

Megger FRAX Series Sweep Frequency Response Analyzers

megger frax series

Brand: Megger

Model: Megger FRAX Series

Price: Liên hệ

Thiết bị đo độ ẩm máy biến áp Megger FRAX Series gồm 3 model FRAX-101, FRAX-99, ...

Megger MCT1600 Current Transformer Saturation, Ratio and Polarity Test Set

mct1600 pdtsm

Brand: Megger

Model: Megger MCT1600

Price: Liên hệ

Cầu đo điện trở một chiều Megger MCT1600

Megger MCT1605 Current Transformer Saturation, Ratio and Polarity Test Set

megger mct1605

Brand: Megger

Model: Megger MCT1605

Price: Liên hệ

Cầu đo điện trở một chiều Megger MCT1605