Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Thiết bị đo ánh sáng

Extech HD450 Datalogging Heavy Duty Light Meter

hd450 sm

Brand: Extech

Model: Extech HD450

Price: Liên hệ

Thiết bị đo ánh sáng Extech HD450, thang đo 40.000Fc hoặc 400.000 Lux, ...

Extech HD400 Heavy Duty Light Meter

hd400 sm

Brand: Extech

Model: Extech HD400

Price: Liên hệ

Thiết bị đo ánh sáng Extech HD400, thang đo 40.000Fc hoặc 400.000 Lux

Extech EA33 EasyView™ Light Meter with Memory

ea33 sm

Brand: Extech

Model: Extech EA33

Price: Liên hệ

Thiết bị đo ánh sáng Extech EA33, thang đo 99.990Fc/999.900Lux

Extech EA31 EasyView™ Light Meter

ea31 sm

Brand: Extech

Model: Extech EA31

Price: Liên hệ

Thiết bị đo ánh sáng Extech EA31, thang đo 20.000Fc/20.000Lux

Extech EA30 EasyView™ Wide Range Light Meter

ea30 sm

Brand: Extech

Model: Extech EA30

Price: Liên hệ

Thiết bị đo ánh sáng Extech EA30, thang đo 40.000Fc/400.000Lux

Amprobe LM-120 Light Meter

ampr lm 120 pdt pic sm

Brand: Amprobe

Model: Amprobe LM-120

Price: Liên hệ

Thiết bị đo ánh sáng Amprobe LM-120, thang đo 200.000 Lux/ 20.000Fc

Amprobe LM-100 Light Meter

ampr lm 100 pdt pic sm

Brand: Amprobe

Model: Amprobe LM-100

Price: Liên hệ

Thiết bị đo ánh sáng Amprobe LM-100, thang đo 20.0000Lux/20.000Fc