Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Hộp điện trở, điện dung, cuộn cảm

Extech 380400 Resistance Decade Box

extech 380400 big

Brand: Extech

Model: Extech 380400

Price: Liên hệ

Hộp điện trở mẫu Extech 380400, 1 to 11, 111, 110Ohm

Extech 380405 Capacitance Decade Box

extech 380405 big

Brand: Extech

Model: Extech 380405

Price: Liên hệ

Hộp điện dụng mẫu Extech 380405, 100pF to 11, 111µF