Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Thiết bị đo môi trường

Extech VPC300 Video Particle Counter with built-in Camera

vpc300

Brand: Extech

Model: Extech VPC300

Price: Liên hệ

Thiết bị đo hạt bụi Extech VPC300 với Camera được tích hợp sẵn. Với 6 kênh đo ...

BW GasAlertMicro 5 Series Multi-Gas Detectors

bw gasalertmicro 5

Brand: BW Technologies

Model: GasAlertMicro 5

Price: Liên hệ

Thiết bị đo khí Gas BW GasAlertMicro 5, đo khí %LEL, O2, H2S, CO, SO2

BW GasAlertMax XT II Multi-Gas Detectors

gasalertmax xt ii

Brand: BW Technologies

Model: XT-XWHM-Y-NA

Price: Liên hệ

Thiết bị đi khí Gas BW GasAlertMax XT II, đo khí %LEL, O2, H2S, CO

BW GasAlertQuattro Multi-Gas Detectors

gasalertquattro

Brand: BW Technologies

Model: QT-XWHM-A-Y-NA

Price: Liên hệ

Thiết bị đo khí Gas BW GasAlertQuattro, đo 4 loại khí %LEL, O2, H2S, CO

BW GasAlertMicroClip Portable Gas Detection

bw gasalertmicroclip

Brand: BW Technologies

Model: GasAlertMicroClip

Price: Liên hệ

Thiết bị đo khí Gas BW GasAlertMicroClip

Fluke 975 Air Meter

fluke 975

Brand: Fluke

Model: Fluke 975

Price: Liên hệ

Thiết bị đo gió Fluke 975, vận tốc gió 0.25 m/sec to 15 m/sec, -20°C to 50°C, ...

Extech CO100 Desktop Indoor Air Quality CO2 Monitor

co100 sm

Brand: Extech

Model: Extech CO100

Price: Liên hệ

Thiết bị đo khí CO2 Extech CO100, 0 to 9,999ppm, -5 to 50°C, 0.1 to 90%RH

Extech CO200 Indoor Air Quality CO2 Monitor

co200 sm

Brand: Extech

Model: Extech CO200

Price: Liên hệ

Thiết bị đo khí CO2 Extech CO200, 0 to 9,999ppm, -10 to 60°C, 0.1 to 99.9%RH

Extech CO210 Desktop Indoor Air Quality CO2 Monitor Datalogger

co210 sm

Brand: Extech

Model: Extech CO210

Price: Liên hệ

Thiết bị đo khí CO2 Extech CO210, 0 to 9,999ppm, -10 to 60°C, 0.1 to 99.9%RH

Extech CO250 Indoor Air Quality Meter/Datalogger

co250 sm

Brand: Extech

Model: Extech CO250

Price: Liên hệ

Thiết bị đo khí CO2 Extech CO250, 0 to 5,000ppm, -10 to 60°C, 0.0 to 99.9%RH

Fluke 985 Particle Counter

985

Brand: Fluke

Model: Fluke 985

Price: Liên hệ

Thiết bị đo hạt bụi Fluke 985

Amprobe GSD600 Gas Leak Detector

ampr%20gsd600 pdt%20pic%20sm

Brand: Amprobe

Model: GSD600

Price: Liên hệ

Thiết bị đo khí Gas Amprobe GSD600, Methane 40 to 640 ppm, Propane 35 to 580 ppm

Amprobe CM100 Carbon Monoxide Meter

ampr%20cm100 pdt%20pic%20sm

Brand: Amprobe

Model: CM100

Price: Liên hệ

Thiết bị đo khí CO Amprobe CM100, 0 ppm - 999 ppm

Extech EA80 Indoor Air Quality Meter/Datalogger

ea80

Brand: Extech

Model: Extech EA80

Price: Liên hệ

Thiết bị đo khí CO2 Extech EA80, 0 to 6,000ppm, -20 to 60°C, 10 to 95%RH

Extech EZ40 EzFlex Combustible Gas Detector

ez40

Brand: Extech

Model: Extech EZ40

Price: Liên hệ

Thiết bị đo khí gas Extech EZ40, kiểm tra khí gas Natural Gas, Methane, Ethane, ...

Extech CO10 Carbon Monoxide Meter

co10 big

Brand: Extech

Model: Extech CO10

Price: Liên hệ

Thiết bị đo khí CO Extech CO10, 0 to 1000ppm

1 2 3 4