Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Thiết bị đo nhiệt độ từ xa

Fluke 61 IR Thermometer

fluke 61

Brand: Fluke

Model: Fluke 61

Price: Liên hệ

Súng bắn nhiệt độ từ xa Fluke 61, thang đo từ -18 tới 275°C

Fluke 572-2 High-Temperature Infrared Thermometer

fluke 572 2

Brand: Fluke

Model: Fluke 572-2

Price: Liên hệ

Súng bắn nhiệt độ từ xa Fluke 572-2, -30°C to 900°C

Wika CTR1000 Infrared Hand-Held Thermometer

wika ctr1000

Brand: Wika

Model: Wika CTR1000

Price: Liên hệ

Súng bắn nhiệt độ từ xa Wika CTR1000, -60 °C to +1000 °C

Optris P20 2M Portable Industrial Thermometer

optris p20 2m

Brand: Optris

Model: Optris P20 2M

Price: Liên hệ

Máy đo nhiệt độ Optris P20 2M, 385°C to 1,600°C, Xuất xứ Đức

Optris P20 1M Portable Industrial Thermometer

optris p20 1m

Brand: Optris

Model: Optris P20 1M

Price: Liên hệ

Thiết bị đo nhiệt độ Optris P20 1M, Xuất xứ Germany, 650°C to 1,800°C

Optris P20 LT Infrared thermometer

optris p20 series

Brand: Optris

Model: Optris P20 LT

Price: Liên hệ

Súng bắn nhiệt độ Optris P20 LT, 0°C to 1,300°C, Xuất xứ Germany

Optris LS LT Portable Laser Thermometer

optris ls lt

Brand: Optris

Model: Optris LS LT

Price: Liên hệ

Súng bắn nhiệt độ từ xa Optris LS LT, -35° to +900°C, Xuất xứ Đức

Fluke 62 MAX+ Infrared Thermometer

fluke 62max+

Brand: Fluke

Model: Fluke 62 MAX+

Price: Liên hệ

Súng bắn nhiệt độ từ xa Fluke 62 MAX+, -30°C to 650°C

Fluke 568 Infrared and Contact Thermometer

fluke 568

Brand: Fluke

Model: Fluke 568

Price: Liên hệ

Súng bắn nhiệt độ từ xa Fluke 568, -40 °C to 800 °C

Fluke 63 Mini IR Thermometer

63 pdt%20small

Brand: Fluke

Model: Fluke 63

Price: Liên hệ

Súng bắn nhiệt độ từ xa Fluke 63, -32 to 535°C

Fluke 561 Infrared and Contact Thermometer

561 pdt%20small

Brand: Fluke

Model: Fluke 561

Price: Liên hệ

Súng bắn nhiệt độ từ xa Fluke 561, -40 to 550°C

Fluke 62 MAX Infrared Thermometer

fluke%2062max

Brand: Fluke

Model: Fluke 62 MAX

Price: Liên hệ

Súng bắn nhiệt độ từ xa Fluke 62 MAX, -30°C to 500°C

Fluke 566 Infrared and Contact Thermometer

fluke 566

Brand: Fluke

Model: Fluke 566

Price: Liên hệ

Súng bắn nhiệt độ từ xa Fluke 566, -40 °C to 650 °C

Extech IR200 Non-Contact Forehead IR Thermometer

extech%20ir200

Brand: Extech

Model: Extech IR200

Price: Liên hệ

Súng bắn nhiệt độ Extech IR200, đo nhiệt độ người sử dụng trong y tế

Extech 42545 High Temperature IR Thermometer

extech 42545

Brand: Extech

Model: Extech 42545

Price: Liên hệ

Súng bắn nhiệt độ từ xa Extech 42545, -50 to 1000°C

Extech IRT600 Dual Laser IR Thermal Condensation Scanner

extech irt600

Brand: Extech

Model: Extech IRT600

Price: Liên hệ

Súng bắn nhiệt độ từ xa Extech IRT600, -30 to 350°C, camera

1 2