Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Bể nhiệt chuẩn

Wika CTB9500 Calibration Bath

wika ctb9500

Brand: Wika

Model: Wika CTB9500

Price: Liên hệ

Bể nhiệt độ chuẩn Wika CTB9500, -45 tới +200 °C, độ chính xác 0.02 K

Wika CTB9400 Calibration Bath

wika ctb9400

Brand: Wika

Model: Wika CTB9400

Price: Liên hệ

Bể nhiệt độ chuẩn Wika CTB9400, 28 tới 300 °C, độ chính xác 0.02 K

Wika CTB9100-225 Micro Calibration Bath

catalog wika ctb9100 165 ctb9100 225

Brand: Wika

Model: Wika CTB9100-225

Price: Liên hệ

Bể nhiệt độ chuẩn Wika CTB9100-225, dạng dung dịch sử dụng dầu, 40 tới 225 °C, ...

Wika CTB9100-165 Micro Calibration Bath

catalog wika ctb9100 165 ctb9100 225

Brand: Wika

Model: Wika CTB9100-165

Price: Liên hệ

Bể nhiệt độ chuẩn Wika CTB9100-165, dạng dung dịch sử dụng dầu, 35 tới +165 °C, ...

Wika CTI5000 Infrared Calibrator

wika cti5000

Brand: Wika

Model: Wika CTI5000

Price: Liên hệ

Bể nhiệt độ hồng ngoại chuẩn Wika CTI5000, hiệu chuẩn súng bắn nhiệt độ, 50 tới ...

Wika CTM9100-150 Temperature Multi-function Calibrator

wika ctm9100 150

Brand: Wika

Model: Wika CTM9100-150

Price: Liên hệ

Bể nhiệt độ chuẩn đa chức năng Wika CTM9100-150, vừa là bể khô (Dry-well) vừa là ...

Wika CTD9100-375 Dry-block Calibrator

wika ctd9100 375

Brand: Wika

Model: Wika CTD9100-375

Price: Liên hệ

Bể nhiệt độ chuẩn Wika CTD9100-375, tạo nhiệt độ tới 375 °C, độ chính xác ± 0.5 ...

Wika CTD9100-1100 Dry-well Calibrator

wika ctd9100 1100

Brand: Wika

Model: Wika CTD9100-1100

Price: Liên hệ

Bể nhiệt độ chuẩn Wika CTD9100-1100, 200 tới 1,100 °C, độ chính xác ±3K

Wika CTD9300-650 Dry-well Calibrator

wika ctd9300 165 ctd9300 650

Brand: Wika

Model: Wika CTD9300-650

Price: Liên hệ

Bể nhiệt độ chuẩn Wika CTD9300-650, 40 tới 650 °C, độ chính xác ±0.3 tại 300°C ...

Wika CTD9300-165 Dry-well Calibrator

wika ctd9300 165 ctd9300 650

Brand: Wika

Model: Wika CTD9300-165

Price: Liên hệ

Bể nhiệt độ chuẩn Wika CTD9300-165, -35 tới +165 °C, độ chính xác ±0.1 tại -30°C ...

Wika CTD9100-650 Dry-well Calibrator

wika ctd9100 650

Brand: Wika

Model: Wika CTD9100-650

Price: Liên hệ

Bể nhiệt độ chuẩn Wika CTD9100-650, 40 tới 650 °C, độ chính xác 0.3 tới 0.8

Wika CTD9100-450 Dry-well Calibrator

wika ctd9100 450

Brand: Wika

Model: Wika CTD9100-450

Price: Liên hệ

Bể nhiệt độ chuẩn Wika CTD9100-450, 40 tới 450 °C, độ chính xác 0.3 tới 0.5

Wika CTD9100-165 Dry-well Calibrator

wika ctd9100 165

Brand: Wika

Model: Wika CTD9100-165

Price: Liên hệ

Bể nhiệt độ chuẩn Wika CTD9100-165, -35 tới +165 °C, độ chính xác 0.15 tới 0.25

Wika CTD9100-COOL Dry-well Calibrator

wika ctd9100 cool

Brand: Wika

Model: Wika CTD9100-COOL

Price: Liên hệ

Bể nhiệt độ chuẩn Wika CTD9100-COOL, -55 tới +200 °C, độ chính xác 0.15 tới 0.3

Wkia CTD9100-ZERO Dry-well Calibrator

wkia ctd9100 zero

Brand: Wika

Model: Wkia CTD9100-ZERO

Price: Liên hệ

Bể nhiệt độ chuẩn Wkia CTD9100-ZERO, -10 tới +100 °C, độ chính xác 0.05

Fluke 9140 Field Dry-Well Calibrator

fluke 9140

Brand: Fluke

Model: Fluke 9140

Price: Liên hệ

Bể nhiệt độ chuẩn Fluke 9140, 35 °C to 350 °C, độ chính xác ± 0.5 °C