Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Thiết bị hiệu chuẩn đa năng

Wika Pascal ET Hand-held Multifunction Calibrator

wika pascal et

Brand: Wika

Model: Wika Pascal ET

Price: Liên hệ

Thiết bị hiệu chuẩn đa năng Wika Pascal ET, đo và hiệu chuẩn pressure, ...

Wika CED7000 High-precision Process Calibrator

wika ced7000

Brand: Wika

Model: Wika CED7000

Price: Liên hệ

Thiết bị hiệu chuẩn đa năng Wika CED7000 độ chính xác cao 0.0025 % of reading, ...

Wika CEP6100 Documenting Multi-function Calibrator

wika cep6100

Brand: Wika

Model: Wika CEP6100

Price: Liên hệ

Thiết bị hiệu chuẩn đa năng Wika CEP6100, đo chính xác cao ±0.01 % of reading, ...

Wika CEP6000 Hand-held Multi-function Calibrator

wika cep6000

Brand: Wika

Model: Wika CEP6000

Price: Liên hệ

Thiết bị hiểu chuẩn đa năng Wika CEP6000, đo và hiệu chuẩn thermocouples ...

Time 5030 Electrical Tester Calibrator

time 5030

Brand: Time Electronics

Model: Time 5030

Price: Liên hệ

Thiết bị hiệu chuẩn thiết bị đo điện Time 5030

Time 5051+ Multifunction Calibration System Package

time 5051 plus

Brand: Time Electronics

Model: Time 5051+

Price: Liên hệ

Thiết bị hiệu chuẩn đa năng Time 5051+

Time 5045 Oscilloscope Calibrator

time 5045

Brand: Time Electronics

Model: Time 5045

Price: Liên hệ

Thiết bị hiệu chuẩn máy hiện sóng Time 5045

Time 5077 Power Calibrator

time 5077

Brand: Time Electronics

Model: Time 5077

Price: Liên hệ

Thiết bị hiệu chuẩn công suất Time 5077

Time 5025E Multifunction Calibrator

time 5025e

Brand: Time Electronics

Model: Time 5025E

Price: Liên hệ

Thiết bị hiệu chuẩn đa năng Time 5025E

Time 5025C Multifunction Calibrator

time 5025c

Brand: Time Electronics

Model: Time 5025C

Price: Liên hệ

Thiết bị hiệu chuẩn đa năng Time 5025C

Time 5018 Programmable DC/AC V/I Calibrator

time 5018

Brand: Time Electronics

Model: Time 5018

Price: Liên hệ

Thiết bị hiệu chuẩn điện áp và dòng điện Time 5018, 0 - 22V

Time 5011 Resistance and Temperature Calibrator

time 5011

Brand: Time Electronics

Model: Time 5011

Price: Liên hệ

Thiết bị hiệu chuẩn điện trở và nhiệt độ Time 5011, 1Ω to 120MΩ, RTD & ...

Time 1090 Portable Process Calibrator

time 1090

Brand: Time Electronics

Model: Time 1090

Price: Liên hệ

Thiết bị hiệu chuẩn đa năng Time 1090, hiệu chuẩn Process và nhiệt độ

Time 7050 Multifunction Process Calibrator

time 7050

Brand: Time Electronics

Model: Time 7050

Price: Liên hệ

Thiết bị hiệu chuẩn đa năng Time 7050, hiệu chuẩn Process và nhiệt độ

Fluke 754 Documenting Process Calibrator-HART

fluke 754

Brand: Fluke

Model: Fluke 754

Price: Liên hệ

Thiết bị hiệu chuẩn đa năng Fluke 754, giao tiếp Hart

Fluke 753 Documenting Process Calibrator

fluke 753

Brand: Fluke

Model: Fluke 753

Price: Liên hệ

Thiết bị hiệu chuẩn đa năng Fluke 753

1 2