Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Thiết bị kiểm tra không phá hủy

Sonotec CYGNUS 1 EX Ultrasonic Wall Thickness Gauge for Use in Areas with Risk of Explosion

cygnus 1 ex

Brand: SONOTEC

Model: CYGNUS 1 EX

Price: Liên hệ

Sonotec CYGNUS 1 EX Ultrasonic Wall Thickness Gauge for Use in Areas with Risk ...

Sonotec SONOWALL 60 Wall Thickness Measurement

sonotec sonowall 60

Brand: SONOTEC

Model: SONOWALL 60

Price: Liên hệ

Thiết bị đo độ dày vật liệu bằng sóng siêu âm Sonotec SONOWALL 60, phương pháp ...

Sonotec SONOWALL 50 Wall Thickness Measurement

sonowall 50

Brand: SONOTEC

Model: SONOWALL 50

Price: Liên hệ

Thiết bị đo độ dày vật liệu bằng sóng siêu âm Sonotec SONOWALL 50, phương pháp ...

Sonotec SONOSCREEN ST10 Ultrasonic Flaw Detector

sonoscreen st10

Brand: SONOTEC

Model: SONOSCREEN ST10

Price: Liên hệ

Thiết bị dò tìm khuyết tật vật liệu bằng sóng siêu âm Sonotec SONOSCREEN ST10, ...