Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Đo điện trở tiếp xúc

Megger DLRO10HD Digital Low Resistance Ohmmeter

megger dlro10hd

Brand: Megger

Model: DLRO10HD

Price: Liên hệ

Thiết bị đo điện trở tiếp xúc DLRO10HD, 10A, 250 mΩ, đạt chuẩn IP54

Megger DLRO10X Digital Microhmmeter

megger dlro10x

Brand: Megger

Model: DLRO10X

Price: Liên hệ

Thiết bị đo điện trở tiếp xúc Megger DLRO10X, 10A, 0.1 µΩ to 2000 Ω, lưu trữ và ...

Programma MOM2 Hand-held 200A Micro-ohmmeter

mom2 bg

Brand: Programma

Model: MOM2

Price: Liên hệ

Thiết bị đo điện trở tiếp xúc Megger MOM2, Up to 220 A, 1 μΩ to 1000 mΩ

Megger DLRO10 Digital Microhmmeter

megger dlro10

Brand: Megger

Model: DLRO10

Price: Liên hệ

Thiết bị đo điện trở tiếp xúc Megger DLRO10, 10A micro-ohmmeter, 0.1 µΩ to 2000 ...

Megger DLRO200 Digital Low Resistance Ohmmeter

dlro200 big1

Brand: Megger

Model: DLRO200

Price: Liên hệ

Thiết bị đo điện trở tiếp xúc Megger DLRO200, 200A, 0.1 µΩ to 999.9 mΩ

Megger DLRO600 Digital Low Resistance Ohmmeter

megger dlro600

Brand: Megger

Model: DLRO600

Price: Liên hệ

Thiết bị đo điện trở tiếp xúc Megger DLRO600, 600A, 0.1 µΩ to 999.9 mΩ

Megger BT51 Low Resistance Ohmmeter

megger bt51

Brand: Megger

Model: BT51

Price: Liên hệ

Thiết bị đo điện trở tiếp xúc Megger BT51, 2A, 2000 mΩ and 20,00 mΩ

Programma MOM200A Microhmmeter

mom200a big1

Brand: Programma

Model: MOM200A

Price: Liên hệ

Thiết bị đo điện trở tiếp xúc Megger Programma MOM200A, 200A, 0 – 1999 µΩ, 0 – ...

Programma MOM600A Microhmmeter

mom600a big

Brand: Programma

Model: MOM600A

Price: Liên hệ

Thiết bị đo điện trở tiếp xúc Megger Programma MOM600A, 600A, 0 – 1999 μΩ

Programma MOM690A Microhmmeter

mom690 bg

Brand: Programma

Model: MOM690A

Price: Liên hệ

Thiết bị đo điện trở tiếp xúc Megger Programma MOM690, 800A, 0 – 200 mΩ

Programma MJOLNER 200 Microhmmeter

megger mjolner 200

Brand: Programma

Model: MJOLNER 200

Price: Liên hệ

Thiết bị đo điện trở tiếp xúc Megger Programma MJOLNER 200, 5 – 200 A, 0 – 999.9 ...

Programma MJOLNER 600 Microhmmeter

megger mjolner 600

Brand: Programma

Model: MJOLNER 600

Price: Liên hệ

Thiết bị đo điện trở tiếp xúc Megger Programma MJOLNER 600, 5 – 600 A, 0 – 999.9 ...