Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Đo và kiểm tra điện trở đất

Hioki FT6381 Clamp Ground Resistance Tester

hioki ft6381

Brand: Hioki

Model: Hioki FT6381

Price: Liên hệ

Ampe kìm đo điện trở đất Hioki FT6381, đo và kiểm tra hệ thống nối đất bằng ...

Hioki FT6380 Clamp Ground Resistance Tester

hioki ft6380

Brand: Hioki

Model: Hioki FT6380

Price: Liên hệ

Ampe kìm đo điện trở đất Hioki FT6380, đo và kiểm tra các hệ thống nối đất

Hioki FT6031 Ground Resistance Tester

hioki ft6031

Brand: Hioki

Model: Hioki FT6031

Price: Liên hệ

Thiết bị đo điện trở đất Hioki FT6031, đo 2 và 3 cọc, thiết bị chống bụi và nước ...

Multi MET2 Clamp Earth Tester

multi met 2

Brand: Multi

Model: Multi MET2

Price: Liên hệ

Thiết bị đo điện trở đất Multi MET2, đo bằng phương pháp kẹp

Multi MET1 Clamp Earth Tester

multi met1

Brand: Multi

Model: Multi MET1

Price: Liên hệ

Thiết bị đo điện trở đất Multi MET1, đo bằng phương pháp clamp

Megger DET24C Clamp-on Ground Resistance Tester

megger det24c

Brand: Megger

Model: DET24C

Price: Liên hệ

Ampe kìm đo điện trở đất Megger DET24C

Fluke 1625-2 GEO Earth Ground Tester

fluke 1625 2

Brand: Fluke

Model: Fluke 1625-2

Price: Liên hệ

Đồng hồ đo điện trở đất Fluke 1625-2

Fluke 1621 Earth Ground Tester

f 1621 small

Brand: Fluke

Model: Fluke 1621

Price: Liên hệ

Máy đo điện trở đất Fluke 1621, đo 2 cọc, đo 3 cọc

Fluke 1623-2 GEO Earth Ground Tester

fluke 1623 2

Brand: Fluke

Model: Fluke 1623-2

Price: Liên hệ

Đồng hồ đo điện trở đất Fluke 1623-2

Fluke 1630 Earth Ground Clamp Meter

fluke 1630

Brand: Fluke

Model: Fluke 1630

Price: Liên hệ

Ampe kìm đo điện trở đất Fluke 1630

Megger DET14C Clamp-on Ground Resistance Tester

det24c pic sm

Brand: Megger

Model: DET14C

Price: Liên hệ

Ampe kìm đo điện trở đất Megger DET14C

Megger DET3TD Digital Ground Tester

det3td pdt%20pic%20small

Brand: Megger

Model: DET3TD

Price: Liên hệ

Máy đo điện trở đất Megger DET3TD

Megger DET3TC Digital Ground Tester

det3tc pdt%20pic%20sm

Brand: Megger

Model: DET3TC

Price: Liên hệ

Thiết bị đo điện trở đất Megger DET3TC

Megger DET4TD2 Digital Ground Resistance Tester

det4td2 pdt%20pic%20sm

Brand: Megger

Model: DET4TD2

Price: Liên hệ

Thiết bị đo điện trở đất Megger DET4TD2, phương pháp đo 4 cọc, sử dụng pin ...

Megger DET4TR2 Ground Resistance Tester

megger%20det4tr2

Brand: Megger

Model: DET4TR2

Price: Liên hệ

Thiết bị đo điện trở đất Megger DET4TR2, phương pháp đo 4 cọc, sử dụng pin sạc

Megger DET4TC2 Digital Ground Resistance Tester

megger%20det4tc2

Brand: Megger

Model: DET4TC2

Price: Liên hệ

Thiết bị đo điện trở đất Megger DET4TC2, phương pháp đo cọc, phương pháp kẹp ...

1 2