Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Máy hiện sóng cầm tay

Fluke 190-504 ScopeMeter Test Tool

fluke 190 504

Brand: Fluke

Model: Fluke 190-504

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng cầm tay Fluke 190-504, 500MHz bandwidth, 4 input channels, 5 GS/s ...

Fluke 190-502 500 MHz ScopeMeter Test Tool

fluke 190 502

Brand: Fluke

Model: Fluke 190-502

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng cầm tay Fluke 190-502, 500 MHz bandwidth, 2 input channels, 5 GS/s ...

Fluke 190-204 ScopeMeter Test Tool

fluke 190 204

Brand: Fluke

Model: Fluke 190-204

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng cầm tay Fluke 190-204, 200MHz bandwidth, 4 input channels, 2.5 ...

Fluke 190-202 ScopeMeter Test Tool

fluke 190 202

Brand: Fluke

Model: Fluke 190-202

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng cầm tay Fluke 190-202, 200MHz bandwidth, 2 input channels, 2.5 ...

Fluke 190-104 ScopeMeter Test Tool

fluke 190 104

Brand: Fluke

Model: Fluke 190-104

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng cầm tay Fluke 190-104, 100MHz bandwidth, 4 input channels, 1.25 ...

Fluke 190-102 ScopeMeter Test Tool

fluke 190 102

Brand: Fluke

Model: Fluke 190-102

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng cầm tay Fluke 190-102, 100MHz bandwidth, 2 input channels, 1.25 ...

Fluke 125 ScopeMeter Oscilloscopes

fluke 125

Brand: Fluke

Model: Fluke 125

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng cầm tay Fluke 125, 40 MHz dual input scope, multimeter, power, ...

Fluke 124 Industrial ScopeMeter

fluke 124

Brand: Fluke

Model: Fluke 124

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng cầm tay Fluke 124, 40 MHz dual input scope, multimeter for ...

Fluke 190-062 ScopeMeter Test Tool

fluke 190 062

Brand: Fluke

Model: Fluke 190-062

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng cầm tay Fluke 190-062, 2 input channels, 60 MHz bandwidth

Fluke 123 Industrial ScopeMeter

fluke 123

Brand: Fluke

Model: Fluke 123

Price: Liên hệ

Máy hiện sóng cầm tay Fluke 123, 20 MHz dual input