Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Phụ kiện máy hiện sóng

Pomona 4550B Oscilloscope probe

4550b sm

Brand: Pomona

Model: 4550B

Price: Liên hệ

Pomona 4550B Oscilloscope probe, X1/X10, 15/100 MHz, monolithic

Pomona 6266 Oscilloscope probe

6266 sm

Brand: Pomona

Model: 6266

Price: Liên hệ

Pomona 6266 Oscilloscope probe, X1/X10, 6/60 MHz, monolithic

Pomona 5827A Oscilloscope probe

5827a sm

Brand: Pomona

Model: 5827A

Price: Liên hệ

Pomona 5827A Oscilloscope probe, X100, 200 MHz, monolithic

Fluke VPS410-V ScopeMeter® Voltage Probe Set

fluke vps410 v

Brand: Fluke

Model: Fluke VPS410-V

Price: Liên hệ

Phụ kiện máy hiện sóng, đầu đo Fluke VPS410-V

Fluke VPS210-G Voltage Probe Set, 200 MHz, Gray

vps210 g sm

Brand: Fluke

Model: Fluke VPS210-G

Price: Liên hệ

Phụ kiện máy hiện sóng, đầu đo Fluke VPS210-G, sử dụng cho Fluke 190 Series

Fluke VPS210-R Voltage Probe Set, 200 MHz, Red

vps210 r sm

Brand: Fluke

Model: Fluke VPS210-R

Price: Liên hệ

Phụ kiện máy hiện sóng, đầu đo Fluke VPS210-R, sử dụng cho Fluke 190 Series