Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Đo cách điện dưới 5KV

Megger MIT480/2 Series Insulation Testers

megger mit480 2

Brand: Megger

Model: Megger MIT480/2 Series

Price: Liên hệ

Đồng hồ đo cách điện Megger MIT480/2 Series bao gồm 2 model Megger MIT481/2 và ...

Megger MIT400/2 Series Industrial Insulation Testers

megger mit400 2

Brand: Megger

Model: Megger MIT400/2 Series

Price: Liên hệ

Thiết bị đo điện trở cách điện Megger MIT400-2 Series, bao gồm các model ...

Megger MIT2500 Insulation Testers

megger mit2500

Brand: Megger

Model: MIT2500

Price: Liên hệ

Thiết bị đo điện trở cách điện Megger MIT2500, đo cách điện 2,5KV

Multi MIS-4D Digital Insulation Resistance Tester

multi mis d series

Brand: Multi

Model: Multi MIS-4D

Price: Liên hệ

Thiết bị đo cách điện Multi MIS-4D, 125V-20MΩ,250V-50MΩ,1000V-2000MΩ

Multi MIS-3D Digital Insulation Resistance Tester

multi mis d series

Brand: Multi

Model: Multi MIS-3D

Price: Liên hệ

Thiết bị đo cách điện Multi MIS-3D, 250V-50MΩ,500V-100MΩ,1000V-2000MΩ

Multi MIS-2D Digital Insulation Resistance Tester

multi mis 2d

Brand: Multi

Model: Multi MIS-2D

Price: Liên hệ

Thiết bị đo cách điện Multi MIS-2D, 125V-20MΩ,250V-50MΩ,500V-100MΩ

Multi MIS-4A Analog Insulatuon Resistance Tester

multi mis a series

Brand: Multi

Model: Multi MIS-4A

Price: Liên hệ

Thiết bị đo cách điện Analog Multi MIS-4A, 250V-50MΩ,500V-100MΩ,1000V-2000MΩ

Multi MIS-3A Analog Insulatuon Resistance Tester

multi mis a series

Brand: Multi

Model: Multi MIS-3A

Price: Liên hệ

Thiết bị đo cách điện Analog Multi MIS-3A, 125V-20MΩ,250V-50MΩ,1000V-2000MΩ

Multi MIS-2A Analog Insulatuon Resistance Tester

multi mis a series

Brand: Multi

Model: Multi MIS-2A

Price: Liên hệ

Thiết bị đo cách điện Multi MIS-2A, 125V-20MΩ,250V-50MΩ,500V-100MΩ

Multi MIS-1A Analog Insulatuon Resistance Tester

multi mis a series

Brand: Multi

Model: Multi MIS-1A

Price: Liên hệ

Thiết bị đo cách điện Analog Multi MIS-1A, 50V-10MΩ,125V-20MΩ,250V-50MΩ

Fluke 1587 Insulation Multimeter

fluke 1587

Brand: Fluke

Model: Fluke 1587

Price: Liên hệ

Máy đo cách điện Fluke 1587, kiểm tra cách điện đến 1000V, đện trở 2GΩ

Fluke 1507 Insulation Resistance Tester

fluke 1507

Brand: Fluke

Model: Fluke 1507

Price: Liên hệ

Máy đo cách điện Fluke 1507, đo cách điện 1000V, điện trở 10GΩ

Fluke 1503 Insulation Resistance Tester

fluke 1503

Brand: Fluke

Model: Fluke 1503

Price: Liên hệ

Máy đo cách điện Fluke 1503, đo cách điện tới 1000V, điện trở tới 2000 MΩ

Fluke 1577 Insulation Multimeter

1587 pdt%20pic%20sm

Brand: Fluke

Model: Fluke 1577

Price: Liên hệ

Thiết bị đo điện trở cách điện Fluke 1577, kiểm tra cách điện 1000V, điện trở ...

Megger MIT200 Series Insulation and Continuity Tester

mit230 pdt%20pic%20sm

Brand: Megger

Model: MIT200 Series

Price: Liên hệ

Megger MIT200 Series bao gồm các Model: MIT200, MIT210, MIT220 và MIT230

Megger MIT300 Series Insulation and Continuity Testers

mit320 pdt%20pic%20small

Brand: Megger

Model: MIT300 Series

Price: Liên hệ

Megger MIT300 Series bao gồm các Model: MIT300, MIT310, MIT310A, MIT320 và ...

1 2