Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Thiết bị hiệu chuẩn

Fluke 719Pro Electric Pressure Calibrator

fluke 719pro

Brand: Fluke

Model: Fluke 719Pro

Price: Liên hệ

Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Fluke 719Pro, gồm 3 model Fluke 719Pro 30G (30psi), ...

Fluke 721 Precision Pressure Calibrator

fluke 721

Brand: Fluke

Model: Fluke 721

Price: Liên hệ

Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Fluke 721, gồm 2 sensor, sensor 1 hiệu chuẩn áp suất ...

Wika CPH7000 Portable Process Calibrator

wika cph7000

Brand: Wika

Model: Wika CPH7000

Price: Liên hệ

Thiết bị hiệu chuẩn áp suất đa năng Wika CPH7000, -0.85 tới +25 bar (12.3 tới ...

Wika CPG-KITH Hydraulic Service Kit

wika cpg kith

Brand: Wika

Model: Wika CPG-KITH

Price: Liên hệ

Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Wika CPG-KITH, 0 tới 700 bar

Wika CPG-KITP Pneumatic Service Kit

wika cpg kitp

Brand: Wika

Model: Wika CPG-KITP

Price: Liên hệ

Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Wika CPG-KITP, -950 mbar tới 35 bar

Wika CTR2000 Precision Thermometer

wika ctr2000

Brand: Wika

Model: Wika CTR2000

Price: Liên hệ

Thiết bị đo nhiệt độ Wika CTR2000, độ chính xác cao 0.01°C, -200 tới +962 °C ...

Wika CTB9500 Calibration Bath

wika ctb9500

Brand: Wika

Model: Wika CTB9500

Price: Liên hệ

Bể nhiệt độ chuẩn Wika CTB9500, -45 tới +200 °C, độ chính xác 0.02 K

Wika CTB9400 Calibration Bath

wika ctb9400

Brand: Wika

Model: Wika CTB9400

Price: Liên hệ

Bể nhiệt độ chuẩn Wika CTB9400, 28 tới 300 °C, độ chính xác 0.02 K

Wika CTB9100-225 Micro Calibration Bath

catalog wika ctb9100 165 ctb9100 225

Brand: Wika

Model: Wika CTB9100-225

Price: Liên hệ

Bể nhiệt độ chuẩn Wika CTB9100-225, dạng dung dịch sử dụng dầu, 40 tới 225 °C, ...

Wika CTB9100-165 Micro Calibration Bath

catalog wika ctb9100 165 ctb9100 225

Brand: Wika

Model: Wika CTB9100-165

Price: Liên hệ

Bể nhiệt độ chuẩn Wika CTB9100-165, dạng dung dịch sử dụng dầu, 35 tới +165 °C, ...

Wika CTI5000 Infrared Calibrator

wika cti5000

Brand: Wika

Model: Wika CTI5000

Price: Liên hệ

Bể nhiệt độ hồng ngoại chuẩn Wika CTI5000, hiệu chuẩn súng bắn nhiệt độ, 50 tới ...

Wika CTM9100-150 Temperature Multi-function Calibrator

wika ctm9100 150

Brand: Wika

Model: Wika CTM9100-150

Price: Liên hệ

Bể nhiệt độ chuẩn đa chức năng Wika CTM9100-150, vừa là bể khô (Dry-well) vừa là ...

Wika CTD9100-375 Dry-block Calibrator

wika ctd9100 375

Brand: Wika

Model: Wika CTD9100-375

Price: Liên hệ

Bể nhiệt độ chuẩn Wika CTD9100-375, tạo nhiệt độ tới 375 °C, độ chính xác ± 0.5 ...

Wika CTD9100-1100 Dry-well Calibrator

wika ctd9100 1100

Brand: Wika

Model: Wika CTD9100-1100

Price: Liên hệ

Bể nhiệt độ chuẩn Wika CTD9100-1100, 200 tới 1,100 °C, độ chính xác ±3K

Wika CTD9300-650 Dry-well Calibrator

wika ctd9300 165 ctd9300 650

Brand: Wika

Model: Wika CTD9300-650

Price: Liên hệ

Bể nhiệt độ chuẩn Wika CTD9300-650, 40 tới 650 °C, độ chính xác ±0.3 tại 300°C ...

Wika CTD9300-165 Dry-well Calibrator

wika ctd9300 165 ctd9300 650

Brand: Wika

Model: Wika CTD9300-165

Price: Liên hệ

Bể nhiệt độ chuẩn Wika CTD9300-165, -35 tới +165 °C, độ chính xác ±0.1 tại -30°C ...

1 2 3 4 5 6