Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Máy đếm tần số

GW Instek GFC-8131H 1.3GHz Intelligent Counter

gw instek gfc 8131h

Brand: GW Instek

Model: GFC-8131H

Price: Liên hệ

Máy đếm tần số GFC-8131H, 0.01Hz~1.3GHz

GW Instek GFC-8010H 120MHz Digital Frequency Counter

gw instek gfc 8010h

Brand: GW Instek

Model: GFC-8010H

Price: Liên hệ

Máy đếm tần số GW Instek GFC-8010H, 10Hz ~ 120MHz

GW Instek GFC-8270H 2.7GHz Intelligent Counter

gw instek gfc 8270h

Brand: GW Instek

Model: GFC-8270H

Price: Liên hệ

Máy đếm tần số GW Instek GFC-8270H, 0.01Hz ~ 2.7GHz