Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Bơm áp suất cầm tay

Wika CPP1000-H Hydraulic Hand Test Pump

wika cpp700 h cpp1000 h

Brand: Wika

Model: Wika CPP1000-H

Price: Liên hệ

Bơm áp suất cầm tay Wika CPP1000-H, 0 tới 1,000 bar

Wika CPP700-H Hydraulic Hand Test Pump

wika cpp700 h cpp1000 h

Brand: Wika

Model: Wika CPP700-H

Price: Liên hệ

Bơm áp suất cầm tay Wika CPP700-H, 0 tới 700 bar

Wika CPP30 Pneumatic Hand Test Pump

wika cpp30

Brand: Wika

Model: Wika CPP30

Price: Liên hệ

Bơm áp suất cầm tay Wika CPP30, -0.95 tới +35.0 bar

Wika CPP7 Pneumatic Hand Test Pump

wika cpp7

Brand: Wika

Model: Wika CPP7

Price: Liên hệ

Bơm áp suất cầm tay Wika CPP7, -0.85 tới +7 bar

Time 7195 Benchtop Hydraulic Pressure Calibration Pump

time 7195

Brand: Time Electronics

Model: Time 7195

Price: Liên hệ

Bơm áp suất Time 7195, 0.9bar vacuum to 700bar pressure

Time 7194 Benchtop Pneumatic Pressure Calibration Pump

time 7194

Brand: Time Electronics

Model: Time 7194

Price: Liên hệ

Bơm áp suất Time 7194, 0.95bar vacuum to 140bar

Time 7193 Benchtop Pneumatic Mid-Range Pressure Calibration Pump

time 7193

Brand: Time Electronics

Model: Time 7193

Price: Liên hệ

Bơm áp suất Time 7193, 0.95bar vacuum to 40bar

Time 7191 Benchtop Low Pressure Calibration Pump

time 7191

Brand: Time Electronics

Model: Time 7191

Price: Liên hệ

Bơm áp suất Time 7191, -0.95bar vacuum to 4bar

Time 7190 Benchtop Low Pressure Calibration Pump

time 7190

Brand: Time Electronics

Model: Time 7190

Price: Liên hệ

Bơm áp suất Time 7190, -0.4bar vacuum to 0.4bar

Time 7095 Hydraulic Calibration Pump

time 7095

Brand: Time Electronics

Model: Time 7095

Price: Liên hệ

Bơm áp suất cầm tay Time 7095, 0 to 700bar

Time 7090 Handheld Pneumatic Pressure Calibration Pump

time 7090

Brand: Time Electronics

Model: Time 7090

Price: Liên hệ

Bơm áp suất cầm tay Time 7090, - 950mbar to pressure 40bar (600psi)

Fluke 700PTP-1 Pneumatic Test Pump

700ptp 1 pdt%20sm

Brand: Fluke

Model: Fluke 700PTP-1

Price: Liên hệ

Bơm áp suất cầm tay Fluke 700PTP-1, 600 psi, 40 bar

Fluke 700HTP-2 Hydraulic Test Pump

700htp 1 pdt%20sm

Brand: Fluke

Model: Fluke 700HTP-2

Price: Liên hệ

Bơm áp suất cần tay Fluke 700HTP-2, 10000 psi/690 bar.

Fluke 700LTP-1 Low-pressure Test Pump

700ltp 1 pdt%20sm

Brand: Fluke

Model: Fluke 700LTP-1

Price: Liên hệ

Bơm áp suất cầm tay Fluke 700LTP-1, 100 psi / 6.9 bar

Fluke 700PMP Pressure Pump

700pmp pdt%20appl

Brand: Fluke

Model: Fluke 700PMP

Price: Liên hệ

Bơm áp suất cầm tay Fluke 700PMP, 150 psi/1000 kPa