Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Đồng hồ đo áp suất

Wika CPG1500 Precision Digital Pressure Gauge

1 wika cpg1500

Brand: Wika

Model: Wika CPG1500

Price: Liên hệ

Đồng hồ đo áp suất Wika CPG1500, dải đo từ 0 tới 1,000 bar (0 tới15,000 psi)

Time TEG Digital Pressure Gauge

time teg

Brand: Time Electronics

Model: Time TEG

Price: Liên hệ

Đồng hồ đo áp suất Time TEG, đo tới 2500bar (37500psi)

Time 7096 Digital Pressure Gauge

time 7096

Brand: Time Electronics

Model: Time 7096

Price: Liên hệ

Đồng hồ đo áp suất Time 7096, 0 to 700bar

Time 7094 Digital Pressure Gauge

time 7094

Brand: Time Electronics

Model: Time 7094

Price: Liên hệ

Đồng hồ đo áp suất Time 7094, 0 to 100bar (1500psi)

Time 7091 Digital Pressure Gauge

time 7091

Brand: Time Electronics

Model: Time 7091

Price: Liên hệ

Đồng hồ đo áp suất Time 7091, -1 to 40bar (-15 to 600psi)

Time 7078 Auto-Ranging Digital Pressure Gauge (Vacuum to 200bar)

time 7078

Brand: Time Electronics

Model: Time 7078

Price: Liên hệ

Thiết bị đo áp suất Time 7078, 0 to 200bar (3000psi)

Fluke 2700G Series Reference Pressure Gauges

fluke%202700g

Brand: Fluke

Model: Fluke 2700G Series

Price: Liên hệ

Đồng hồ đo áp suất Fluke 2700G Series gồm các model 2700G-BG100K, 2700G-BG200K, ...

Fluke 700G Series Precision Pressure Gauge Calibrator

700g

Brand: Fluke

Model: Fluke 700G Series

Price: Liên hệ

Đồng hồ đo áp suất Fluke 700G Series gồm các model FLUKE-700G04, FLUKE-700G05, ...