Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Thiết bị đo âm thanh, độ ồn

Extech SL355 Personal Noise Dosimeter/Datalogger

extech sl355

Brand: Extech

Model: Extech SDL355

Price: Liên hệ

Thiết bị đo âm thanh độ ồn Extech SL355, thang đo tới 130dB, Datalogging

Extech 407780A Integrating Sound Level Meter with USB

extech 407780

Brand: Extech

Model: Extech 407780A

Price: Liên hệ

Thiết bị đo âm thanh độ ồn Extech 407780A, thang đo 30dB to 130dB, Datalog

Extech 407732-KIT Low/High Range Sound Level Meter Kit

extech 407732 kit

Brand: Extech

Model: Extech 407732-KIT

Price: Liên hệ

Thiết bị đo âm thanh độ ồn Extech 407732-KIT gồm Extech 407732, Extech 407722

Extech HD600 Datalogging Sound Level Meter

extech hd600

Brand: Extech

Model: Extech HD600

Price: Liên hệ

Thiết bị đo âm thanh độ ồn Extech HD600, thang đo 30 to 130dB, Datalog

Amprobe SM-20-A Sound Level Meter

ampr sm20 pdt pic sm

Brand: Amprobe

Model: Amprobe SM-20-A

Price: Liên hệ

Thiết bị đo âm thanh độ ồn Amprobe SM-20-A, thang đo 30dB - 130dB

Amprobe SM-10 Sound Meter

ampr sm10 pdt pic sm

Brand: Amprobe

Model: Amprobe SM-10

Price: Liên hệ

Thiết bị đo âm thanh độ ồn Amprobe SM-10, thang đo 30 dB - 130 dB