Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Thiết bị đo và kiểm tra cáp đồng

Softing CableMaster 600 Cabling Tester

cablemaster 600

Brand: Softing

Model: CableMaster 600

Price: Liên hệ

Thiết bị kiểm tra cáp mạng Softing CableMaster 600

Softing NetXpert 1400 Cable Qualifier

netxpert 1400

Brand: Softing

Model: NetXpert 1400

Price: Liên hệ

Thiết bị đo và kiểm tra cáp NetXpert 1400, kiểm tra cáp tới 305m

Softing WireXpert 500 Copper Cable Certification

wirexpert 500

Brand: Softing

Model: WireXpert 500

Price: Liên hệ

Thiết bị đo và kiểm tra cáp đồng Softing WireXpert 500

Megger NET200 Network Performance Tester

megger net200

Brand: Megger

Model: NET200

Price: Liên hệ

Thiết bị đo cáp mạng Megger NET200

Megger HT1000/2 Copper Wire Analyser

ht1000

Brand: Megger

Model: HT1000/2

Price: Liên hệ

Thiết bị đo cáp mạng Megger HT1000/2

Fluke DTX-1800 Cable Analyzer

dtx pdt

Brand: Fluke

Model: Fluke DTX-1800

Price: Liên hệ

Thiết bị đo và phân tích cáp mạng Fluke DTX-1800

Fluke CIQ-100 CableIQ Qualification Tester

cableiq pdt

Brand: Fluke

Model: Fluke CIQ-100

Price: Liên hệ

Thiết bị đo cáp mạng Fluke CIQ-100

Fluke MS2-100 MicroScanner Cable Verifier

ms2 pdt

Brand: Fluke

Model: Fluke MS2-100

Price: Liên hệ

Thiết bị đo cáp mạng Fluke MS2-100