Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Thiết bị đo và kiểm tra cáp quang

Softing FiberXpert OTDR 5000 Optical Time Domain Reflectometer

fiberxpert otdr 5000

Brand: Softing

Model: FiberXpert OTDR 5000

Price: Liên hệ

Thiết bị đo và kiểm tra cáp quang FiberXpert OTDR 5000, Multimode và Single-mode

Softing WireXpert 4500 Copper and Fiber Certification Kit

wirexpert 4500

Brand: Softing

Model: WireXpert 4500

Price: Liên hệ

Thiết bị đo và kiểm tra cáp Softing WireXpert 4500, Cáp đồng, Cáp quang ...

Fluke VisiFault Cable Continuity Tester

visifault small

Brand: Fluke

Model: VisiFault

Price: Liên hệ

Thiết bị đo cáp mạng Fluke VisiFault

Fluke FTK1350 Multimode Fiber Verification Kit with FT500 FiberInspector Mini

simplifiberpro pdt

Brand: Fluke

Model: Fluke FTK1350

Price: Liên hệ

Thiết bị đo và phân tích cáp quang Fluke FTK1350

Fluke DSX-5000 Cable Analyzer

fluke dsx 5000

Brand: Fluke

Model: Fluke DSX-5000

Price: Liên hệ

Thiết bị đo và phân tích cáp mạng Fluke DSX-5000