Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ

Wika CTR2000 Precision Thermometer

wika ctr2000

Brand: Wika

Model: Wika CTR2000

Price: Liên hệ

Thiết bị đo nhiệt độ Wika CTR2000, độ chính xác cao 0.01°C, -200 tới +962 °C ...

Wika CEP3000 Hand-held Temperature Calibrator

wika cep3000

Brand: Wika

Model: Wika CEP3000

Price: Liên hệ

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Wika CEP3000 độ chính xác cao, ±0.4 °C for type J ...

Time 7000 RTD Temperature Calibrator

time 7000

Brand: Time Electronics

Model: Time 7000

Price: Liên hệ

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ RTD Time 7000, 0.05°C accuracy, 0.01°C resolution

Time 1050 PT100 Simulator (°F)

time 1050

Brand: Time Electronics

Model: Time 1050

Price: Liên hệ

Bộ giả lập nhiệt độ PT100 Time 1050, -100°F to + 1000°F

Time 1049 PT100 Simulator (°C)

time 1049

Brand: Time Electronics

Model: Time 1049

Price: Liên hệ

Bộ giả lập nhiệt độ PT100 Time 1049, -200°C to + 800°C

Fluke 712B RTD Calibrator

fluke 712b

Brand: Fluke

Model: Fluke 712B

Price: Liên hệ

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 712B, loại RTD

Fluke 714B Thermocouple Calibrator

fluke 714b

Brand: Fluke

Model: Fluke 714B

Price: Liên hệ

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 714B, loại cặp nhiệt

Fluke 724 Temperature Calibrator

fluke 724

Brand: Fluke

Model: Fluke 724

Price: Liên hệ

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 724, RTD, cặp nhiệt

Fluke 1524 Handheld Thermometer Readout

1523 1524 1a

Brand: Fluke

Model: Fluke 1524

Price: Liên hệ

Thiết bị đo nhiệt độ chuẩn Fluke 1524