Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Thiết bị kiểm tra điện áp cao

SEW HS-120R & HS-800 Short Hot Stick

sew hs 120r hs 800

Brand: SEW

Model: SEW HS-120R & HS-800

Price: Liên hệ

Sào cách điện SEW HS-120R & HS-800, 1,2m (HS-120R) và 0,8m (HS-800)

SEW HS-120 Hot Stick

sew hs 120

Brand: SEW

Model: SEW HS-120

Price: Liên hệ

Sào cách điện SEW HS-120, tới 6.6m

SEW HS-175 Hot Stick

sew hs 175

Brand: SEW

Model: SEW HS-175

Price: Liên hệ

Sào cách điện SEW HS-175, tới 12m

SEW 276HD & 276SHD High Voltage Detector

sew 276hd 276shd

Brand: SEW

Model: SEW 276HD & 276SHD

Price: Liên hệ

Thiết bị kiểm tra điện áp cao SEW 276HD & 276SHD, H.V: 3kV~24kV AC, L.V: ...

SEW 230HD & 290HD High Voltage Detector

sew 230hd 290hd

Brand: SEW

Model: SEW 230HD & 290HD

Price: Liên hệ

Thiết bị kiềm tra điện áp cao SEW 230HD & 290HD, 6kV~36.5kV (230HD), 6kV~81.5kV ...

SEW 273HP Non-Contact Voltage Detector

sew 273hp

Brand: SEW

Model: SEW 273HP

Price: Liên hệ

Thiết bị kiểm tra điện áp cao SEW 273HP, LOW: 50V~1.5kV, HIGH: 1.5kV~132kV

SEW 277HP Non-Contact High Voltage Detector

sew 277hp

Brand: SEW

Model: SEW 277HP

Price: Liên hệ

Thiết bị kiểm tra điện áp cao SEW 277HP, LOW : 50V~1.5kV, HIGH : 1.5kV~132kV

SEW 278HP Non-Contact High Voltage Detector

sew 278hp

Brand: SEW

Model: SEW 278HP

Price: Liên hệ

Thiết bị kiểm tra điện áp cao không tiếp xúc SEW 278HP, 240V, 2kV, 6kV, 11kV, ...

SEW 2xxHVD Series High Voltage Detectors

sew 2xxhvd series

Brand: SEW

Model: SEW 2xxHVD Series

Price: Liên hệ

Thiết bị đo điện áp cao SEW 2xxHVD Series, 11kV to 132kV

SEW PC Series High Voltage Multifunction Phasing Stick

sew pcxxk

Brand: SEW

Model: SEW PC Series

Price: Liên hệ

Thiết bị kiểm tra điện áp cao, kiểm tra pha SEW PC Series, bao gồm model PC7K, ...

SEW MDP-50K Digital High Voltage Phasing Meter

sew mdp 50k

Brand: SEW

Model: SEW MDP-50K

Price: Liên hệ

Thiết bị kiểm tra điện áp cao SEW MDP-50K, Kiểm tra pha, AC 50kV và DC 50kV

SEW 275HP High Voltage Proximity Detector

sew 275 hp

Brand: SEW

Model: SEW 275HP

Price: Liên hệ

Thiết bị kiểm tra điện áp cao SEW 275HP, 240Vac, 2kV, 6kV, 11kV, 22kV, 33kV, ...