Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Wika CTP5000 Series Reference Thermometer

wika ctp5000
Downloads & Videos Catalog_Wika CTP5000 Series

Brand: Wika

Model: Wika CTP5000 Series

Price: Liên hệ

Đầu dò nhiệt độ chuẩn Wika CTP5000 Series,  -196 tới +660 °C bao gồm các model sau:

  • Wika CTP5000-170 : -196 tới +170 °C
  • Wika CTP5000-200 : -50 tới +200 °C
  • Wika CTP5000-250 : -50 tới +250 °C
  • Wika CTP5000-450 : -80 tới +450 °C
  • Wika CTP5000-651 : -189 tới +650 °C
  • Wika CTP5000-652 : -80 tới +650 °C
  • Wika CTP5000-T25 : -189 tới +660 °C

Phụ kiện kèm theo thiết bị Wika CTP5000 Series bao gồm:

  • Model CTP5000 reference thermometer in accordance with specification

Back