Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0937 335 888
Trao đổi trực tuyến

Thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm

Extech MO265 Combination Pin/Pinless Moisture Meter

mo265 sm

Brand: Extech

Model: Extech MO265

Price: Liên hệ

Thiết bị đo độ ẩm gỗ Extech MO265, 6.0 to 99.9%

Extech MO280 Pinless Moisture Meter

extech%20mo280

Brand: Extech

Model: Extech MO280

Price: Liên hệ

Đồng hồ đo độ ẩm của gỗ Extech MO280, 0 to 99%

Extech MO290 Pinless Moisture Psychrometer + IR

extech%20mo290

Brand: Extech

Model: Extech MO290

Price: Liên hệ

Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm Extech MO290, Air -29 to 77°C, IR -20 to 200°C, ...

Extech MO270 Wireless Pin/Pinless Moisture Meter

mo270

Brand: Extech

Model: Extech MO270

Price: Liên hệ

Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm Extech MO270, Pin/Pinless 0 to 99.9%

Extech MO230 Pocket Moisture Meter

mo230

Brand: Extech

Model: Extech MO230

Price: Liên hệ

Thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm Extech MO230, -40 to 70°C, 0 to 100%RH, gỗ 0 to 75%, ...

Bacharach Sling Psychrometer

psychrometer%20(2)

Brand: Bacharach

Model: Sling Psychrometer

Price: Liên hệ

Thiết bị đo nhiệt độ Bacharach Sling Psychrometer

Amprobe TR100-A Temperature Data Logger

amprobe tr100 a

Brand: Amprobe

Model: TR100-A

Price: Liên hệ

Thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm Amprobe TR100-A, -40 °C to 85 °C, lưu trữ dữ liệu đến ...

Amprobe TR200-A Temperature and Relative Humidity Data Logger

amprobe tr200 a

Brand: Amprobe

Model: TR200-A

Price: Liên hệ

Thiết bị đo nhiệt độ Amprobe TR200-A, -40 °C to 85 °C, 0.0 to 99.9 %RH, lưu trữ ...

Amprobe TR300 Temperature and Relative Humidity Data Logger

amprobe tr300

Brand: Amprobe

Model: TR300

Price: Liên hệ

Thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm Amprobe TR300, -20 °C to 70 °C, 0 to 100 %, lưu trữ ...

Extech SD500 Humidity/Temperature Datalogger

sd500 bg

Brand: Extech

Model: Extech SD500

Price: Liên hệ

Thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm Extech SD500, lưu dữ liệu tự động

Extech SD700 Barometric Pressure/Humidity/Temperature Datalogger

sd700 bg

Brand: Extech

Model: Extech SD700

Price: Liên hệ

Thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm Extech SD700, 0 to 50°C, Datalogging 20M data using ...

Extech SD800 CO2/Humidity/Temperature Datalogger

sd800 sm

Brand: Extech

Model: Extech SD800

Price: Liên hệ

Thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm Extech SD800, đo nồng độ CO2 0 to 4,000ppm, 0 to ...

Extech SDL550 Humidity Content Meter/Datalogger

sdl550

Brand: Extech

Model: Extech SDL550

Price: Liên hệ

Thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm Extech SDL550, 10 to 95%RH, Air Temperature 0 to 50°C

Extech RH520A Humidity/Temperature Chart Recorder

rh520 big

Brand: Extech

Model: Extech RH520A

Price: Liên hệ

Thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm Extech RH520A, ghi dữ liệu, -28.0 to 60.0°C, 10.0 to ...

Extech 42270 Temperature/Humidity Datalogger

42270

Brand: Extech

Model: Extech 42270

Price: Liên hệ

Thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm Extech 42270, -40 to 85°C, 0 to 100% RH, ghi dữ liệu ...

Extech 42280 Temperature/Humidity Datalogger

42280 bg

Brand: Extech

Model: Extech 42280

Price: Liên hệ

Thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm Extech 42280, ghi dữ liệu, -20 to 70°C, 0 to 100%RH

1 2 3